Föräldrautbildningar för dig som vill förbättra relationen till dina barn

Nu erbjuder Simrishamns kommun två olika föräldrautbildningar för dig som vill bli bättre på att förstå och stötta dina barn att uppnå god självkänsla, mod, självförtroende och ansvarskänsla.

Kurserna är kostnadsfria och hålls på flera orter i Simrishamns kommun. Många kursdeltagare berättar att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kurserna och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra. Dessutom säger de att de har haft nytta av kurserna i många andra sammanhang, till exempel i jobbet och föreningslivet.

Ett aktivt föräldraskap

Kursen Ett aktivt föräldraskap passar alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar och vill bli bättre på att förstå och samarbeta med sina barn. Fokus ligger på att man kan förändra och förbättra de situationer som uppstår genom att man reflekterar kring sin egen roll och sitt beteende.

Höstens grupper kommer att starta i mitten/slutet av september och blir på kvällstid. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, läser, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar där hemma något av det som man diskuterat på mötet.

DSC_0981

Samtalsledarna på kurserna i Ett aktivt föräldraskap är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här sitter Gerd Löfgren, Marianne Andersson, Monica Borg, Ulla Henriksson, Niclas Björnén, Magdalena Jakobsson, Ing-Marie Lennartsson och Anna Sandberg och planerar kurser i Ett aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun.

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF)

Kursen Barn i Föräldrars Fokus handlar framför allt om hur barn påverkas av att deras föräldrar separerar. Fokus ligger på hur vi som vuxna kan underlätta för våra barn. Kursen syftar även till att ge föräldrar stöd och hopp.

Höstens grupper är på kvällstid och kommer att starta i slutet av september. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Grupperna träffas tre gånger per grupp. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med. 

DSC_0430

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  hösten 2015. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se  Skriv vilken kurs du är intresserad av, vad du heter (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen så skriv båda namnen), telefonnummer och adress.

* * *

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Niclas Björnén på tel nummer 0414-81 95 11 eller via epost niclas.bjornen@simrishamn.se

Du kan också hitta mer information här på Barn- och utbildningsförvaltningens blogg:

***

PS. Kommunen har även stöd riktat direkt till barn och unga. Ett exempel på detta är Barngruppen Blåvinge.

DSC_0065Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa. Du kan läsa mer om detta här:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/04/15/barngruppen-blavinge-for-barn-som-har-det-svart-hemma/

______________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Hjälp för separerade föräldrar att se till barnens bästa

Attachment parenting III samband med en skilsmässa kan det kännas skönt som förälder att få professionell hjälp och råd och stöd av andra med liknande erfarenheter. Simrishamns kommun erbjuder därför samarbetssamtal, där föräldrar kan träffas tillsammans med en samtalsledare och få hjälp att göra överenskommelser som är för deras barns bästa.

Samarbetssamtalen bygger på att båda föräldrarna deltar. De är kostnadsfria och under sekretess. Som ett komplement till samarbetssamtalen erbjuder Simrishamns kommun även föräldrautbildningen Barn i Föräldrars Fokus.

En del föräldrar väljer att både ha samarbetssamtal och delta i föräldrautbildningen. Insatserna är frivilliga och man väljer själv utifrån vilka behov man har.

Barn i Föräldrars Fokus

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) är en föräldrautbildning som innehåller både pedagogiska inslag och gruppsamtal. Fokus i utbildningen är barnen och hur de påverkas av att föräldrarna är i tvist. Som förälder kan man till exempel ha märkt att ens barn saknar sin mamma när de är hos sin pappa och vice versa. Man kan också till exempel vara bekymrad över att ens barn verkar ta på sig skulden för skilsmässan eller att de känner att de behöver ta hand om sin mamma eller pappa.

divorce

Kursen ger föräldrarna får ny kunskap och möjlighet att tillsammans reflektera över hur de kan stödja sitt barn på bästa sätt. BIFF-kurserna har utvecklats i samarbete med Rädda Barnen och de har funnits i Södertälje kommun sedan 2005.

Syftet med BIFF-kurserna är att …
• Ge föräldrar hopp
• Synliggöra barnets behov och situation
• Arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

Deltagandet är frivilligt och gratis för föräldrarna. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med och kursledningen berättar inte vilka föräldrar som deltar.

Sara Ytell och Niclas Björnén

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  våren 2015.

Kurserna leds av en man respektive en kvinna. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer. Före kursen intervjuas alla deltagare individuellt. Då har de möjlighet att ställa frågor och kursledarna kan få en bild av deltagarnas livssituation och vilka behov och intressen de har vad gäller utbildningen.

Sara Ytell och Niclas Björnén

Den första kursen Barn i Föräldrars fokus börjar den 16 april och kommer att hållas på KAK-huset på Ehrenflyktsgatan 3 i Simrishamn. För dig som inte har möjlighet att delta redan nu, startar det en ny kurs i augusti.

Kurserna pågår under tre-sex veckor med träffar på kvällstid med en eller två veckors mellanrum. Det pedagogiska innehållet i kursen är strukturerat utifrån olika teman och det finns utrymme för att dela erfarenheter och diskutera under träffarna.

Mer information finns på www.activeparenting.se och www.raddabarnen.se. Anmälning sker till Niclas Björnén via epost niclas.bjornen@simrishamn.se eller på tel 0414-81 95 11.

Vill du veta mer?

På Simrishamns kommuns hemsida kan du läsa mer om bland annat möjligheten till samarbetssamtal:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/barn-och-familj/familjeratt/

Här skriver Rädda Barnen om Barn i Föräldrars Fokus:  http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/utbildningar/biff-barn-i-foraldrars-fokus/

Barn i föräldrars fokus har bland annat utvärderats av FoU Södertörn. Här kan du läsa mer om deras  utvärdering: BIFF – Barn i föräldrarnas fokus – en hjälp till föräldrar i vårdnadstvist att fokusera på barnet

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur Simrishamns kommun arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem: http://www.simrishamn.se/sv/politik_paverkan/Simrishamns-kommuns-ungdomspolitiska-handlingsprogram-2013-2016/

De första två bilderna är hämtade från Flickr och ligger under Creative Commons-licens här:

Fler bilder från Elevhälsan och bland annat Sara Ytell, Niclas Björnén och KAK-huset hittar du här:  https://www.flickr.com/photos/90580388@N05/sets/72157650748829985/

___________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn