Simrishamns skolor klättrar ytterligare i Öppna jämförelser

På fyra år har Simrishamns kommun klättrat från plats 224 till plats 71 i Öppna jämförelser Grundskola 2016, vilket är Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) årliga mätning av resultaten i grundskolan. Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/15.

öppna jämförelser

Så här har Simrishamns kommun klättrat i rankingen av kommunerna i Sverige (av totalt 290 kommuner):

2012 – plats 224
2013 – plats 159
2014 – plats 76
2015 – plats 71

I rapporten beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skolornas resultat utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurser utifrån bland annat kostnader och personaltäthet. De har också sammanställt resultaten på en av Sveriges största elevenkäter, som årligen besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8. Syftet med Öppna jämförelser är att statistiken ska vara ett stöd, peka på framgångsfaktorer och väcka idéer om hur kommuner kan förbättra resultaten i skolan.

Temat i årets rapport är mottagande och skolgång för nyanlända elever. Rapporten tar också särskilt upp information om SKL:s satsningar samt de ståndpunkter som SKL driver för att stötta kommunernas arbete med att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

äppelblomBarn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn vill här passa på att tacka kommunens elever, lärare, rektorer och övrig personal för gott arbete! Vi ser fram emot att tillsammans med Er få fortsätta arbeta med kommunens barn och unga och utveckla våra skolor!

Du hittar rapporten här:

Vill du gå på djupet, kan du jämföra resultaten i förhållande till förutsättningarna i följande tabellbilagor:

 

Annonser