Föräldrautbildningar för dig som vill förbättra relationen till dina barn

Nu erbjuder Simrishamns kommun två olika föräldrautbildningar för dig som vill bli bättre på att förstå och stötta dina barn att uppnå god självkänsla, mod, självförtroende och ansvarskänsla.

Kurserna är kostnadsfria och hålls på flera orter i Simrishamns kommun. Många kursdeltagare berättar att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kurserna och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra. Dessutom säger de att de har haft nytta av kurserna i många andra sammanhang, till exempel i jobbet och föreningslivet.

Ett aktivt föräldraskap

Kursen Ett aktivt föräldraskap passar alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar och vill bli bättre på att förstå och samarbeta med sina barn. Fokus ligger på att man kan förändra och förbättra de situationer som uppstår genom att man reflekterar kring sin egen roll och sitt beteende.

Höstens grupper kommer att starta i mitten/slutet av september och blir på kvällstid. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, läser, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar där hemma något av det som man diskuterat på mötet.

DSC_0981

Samtalsledarna på kurserna i Ett aktivt föräldraskap är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här sitter Gerd Löfgren, Marianne Andersson, Monica Borg, Ulla Henriksson, Niclas Björnén, Magdalena Jakobsson, Ing-Marie Lennartsson och Anna Sandberg och planerar kurser i Ett aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun.

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF)

Kursen Barn i Föräldrars Fokus handlar framför allt om hur barn påverkas av att deras föräldrar separerar. Fokus ligger på hur vi som vuxna kan underlätta för våra barn. Kursen syftar även till att ge föräldrar stöd och hopp.

Höstens grupper är på kvällstid och kommer att starta i slutet av september. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Grupperna träffas tre gånger per grupp. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med. 

DSC_0430

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  hösten 2015. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se  Skriv vilken kurs du är intresserad av, vad du heter (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen så skriv båda namnen), telefonnummer och adress.

* * *

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Niclas Björnén på tel nummer 0414-81 95 11 eller via epost niclas.bjornen@simrishamn.se

Du kan också hitta mer information här på Barn- och utbildningsförvaltningens blogg:

***

PS. Kommunen har även stöd riktat direkt till barn och unga. Ett exempel på detta är Barngruppen Blåvinge.

DSC_0065Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa. Du kan läsa mer om detta här:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/04/15/barngruppen-blavinge-for-barn-som-har-det-svart-hemma/

______________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Hjälp för separerade föräldrar att se till barnens bästa

Attachment parenting III samband med en skilsmässa kan det kännas skönt som förälder att få professionell hjälp och råd och stöd av andra med liknande erfarenheter. Simrishamns kommun erbjuder därför samarbetssamtal, där föräldrar kan träffas tillsammans med en samtalsledare och få hjälp att göra överenskommelser som är för deras barns bästa.

Samarbetssamtalen bygger på att båda föräldrarna deltar. De är kostnadsfria och under sekretess. Som ett komplement till samarbetssamtalen erbjuder Simrishamns kommun även föräldrautbildningen Barn i Föräldrars Fokus.

En del föräldrar väljer att både ha samarbetssamtal och delta i föräldrautbildningen. Insatserna är frivilliga och man väljer själv utifrån vilka behov man har.

Barn i Föräldrars Fokus

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) är en föräldrautbildning som innehåller både pedagogiska inslag och gruppsamtal. Fokus i utbildningen är barnen och hur de påverkas av att föräldrarna är i tvist. Som förälder kan man till exempel ha märkt att ens barn saknar sin mamma när de är hos sin pappa och vice versa. Man kan också till exempel vara bekymrad över att ens barn verkar ta på sig skulden för skilsmässan eller att de känner att de behöver ta hand om sin mamma eller pappa.

divorce

Kursen ger föräldrarna får ny kunskap och möjlighet att tillsammans reflektera över hur de kan stödja sitt barn på bästa sätt. BIFF-kurserna har utvecklats i samarbete med Rädda Barnen och de har funnits i Södertälje kommun sedan 2005.

Syftet med BIFF-kurserna är att …
• Ge föräldrar hopp
• Synliggöra barnets behov och situation
• Arbeta med frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

Deltagandet är frivilligt och gratis för föräldrarna. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med och kursledningen berättar inte vilka föräldrar som deltar.

Sara Ytell och Niclas Björnén

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  våren 2015.

Kurserna leds av en man respektive en kvinna. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer. Före kursen intervjuas alla deltagare individuellt. Då har de möjlighet att ställa frågor och kursledarna kan få en bild av deltagarnas livssituation och vilka behov och intressen de har vad gäller utbildningen.

Sara Ytell och Niclas Björnén

Den första kursen Barn i Föräldrars fokus börjar den 16 april och kommer att hållas på KAK-huset på Ehrenflyktsgatan 3 i Simrishamn. För dig som inte har möjlighet att delta redan nu, startar det en ny kurs i augusti.

Kurserna pågår under tre-sex veckor med träffar på kvällstid med en eller två veckors mellanrum. Det pedagogiska innehållet i kursen är strukturerat utifrån olika teman och det finns utrymme för att dela erfarenheter och diskutera under träffarna.

Mer information finns på www.activeparenting.se och www.raddabarnen.se. Anmälning sker till Niclas Björnén via epost niclas.bjornen@simrishamn.se eller på tel 0414-81 95 11.

Vill du veta mer?

På Simrishamns kommuns hemsida kan du läsa mer om bland annat möjligheten till samarbetssamtal:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/barn-och-familj/familjeratt/

Här skriver Rädda Barnen om Barn i Föräldrars Fokus:  http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/utbildningar/biff-barn-i-foraldrars-fokus/

Barn i föräldrars fokus har bland annat utvärderats av FoU Södertörn. Här kan du läsa mer om deras  utvärdering: BIFF – Barn i föräldrarnas fokus – en hjälp till föräldrar i vårdnadstvist att fokusera på barnet

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur Simrishamns kommun arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och inflytande i alla frågor som berör dem: http://www.simrishamn.se/sv/politik_paverkan/Simrishamns-kommuns-ungdomspolitiska-handlingsprogram-2013-2016/

De första två bilderna är hämtade från Flickr och ligger under Creative Commons-licens här:

Fler bilder från Elevhälsan och bland annat Sara Ytell, Niclas Björnén och KAK-huset hittar du här:  https://www.flickr.com/photos/90580388@N05/sets/72157650748829985/

___________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

 

Kurser för föräldrar som vill samarbeta med sina barn

Homework - Math
Det är inte lätt att vara förälder. Det finns inga mirakelkurer eller metoder som får våra barn och ungdomar att göra det som vi känner är bäst för dem: att gå och lägga sig i tid, motionera lagom mycket, inte sitta så länge vid datorn eller mobilen, äta och dricka nyttigt och lagom mycket, göra sina läxor, och så vidare.

Vi har ytterst ansvar för att våra barn ska ha det bra och när de inte följer våra råd är det lätt att känna sig frustrerad och stundvis till och med maktlös. Då kan det vara bra att träffa andra i liknande situation.
*
Nu börjar nya kurser i Ett aktivt föräldraskap på flera orter i Simrishamns kommun. Kurserna är gratis och passar alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar därhemma något av det som man diskuterat på mötet.
*
Aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun by bufsimrishamn, on Flickr
Nya kurser startar nu i Ett aktivt föräldraskap och fler kurser planeras på olika orter i kommunen. Hör av dig till kommunen om du är intresserad av att delta, så försöker vi hitta en kurs som passar just dina behov.
*
Många vuxna som deltagit i utbildningen Ett aktivt föräldraskap säger att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kursen och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra.
*
Erfarenheterna från kursen har visat sig vara användbara i alla typer av relationer. Många menar därför att kursen är en väldigt bra ledarskapsutbildning.
*
Kurserna har inga pekpinnar och ”rätt och fel”. Istället utgår man från vanliga utmaningar som alla vårdnadshavare ställs inför och så diskuterar man och ger varandra tips kring hur man bäst kan göra för att vända situationen.
*
Ett aktivt föräldraskap by bufsimrishamn, on Flickr

Kurslitteraturen kan lånas eller köpas under kurstid. Att läsa, se och höra hur andra gör och dela med sig av egna erfarenheter gör att man blir mer medveten om sin egen roll: vad känns bra och vad skulle jag vilja förändra. Man kan också få nya idéer om hur man kan stärka sina relationer och slippa maktkamper där man känner att man behöver hota, muta eller ta till ”konsekvenser”. När vi blir bättre på att lyssna, känna av och förstå våra barn, blir det lättare och roligare att samarbeta – både för dem och för oss.

Aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun by bufsimrishamn, on Flickr
Kursledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här ser du Gerd Löfgren, Marianne Andersson, Monica Borg, Ulla Henriksson, Niclas Björnén, Magdalena Jakobsson, Ing-Marie Lennartsson och Anna Sandberg, som leder kurser i Ett aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun.
*
Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se  Skriv vad du heter (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen så skriv båda namnen), telefonnummer, adress och berätta om du/ni vill gå på förmiddag, eftermiddag eller kväll.
* * *

Vill du veta mer?

Här hittar du Aktivt föräldraskaps hemsida Active Parenting:  http://activeparenting.se/

Här kan du läsa mer om de olika utbildningar som erbjuds:  http://activeparenting.se/aktivtforaldraskap/

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som ges i Simrishamn och hur man anmäler sig:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/aktivt-foraldraskap/

Emma Lawesson har i artikeln ”Kurs för aktiva föräldrar” skrivit om utbildningarna i kommunen och särskilt om utbildningen Barn i föräldrars fokus, vilket är en utbildning som riktar sig till föräldrar som genomgår en konfliktfylld separation och vill underlätta det för sina barn (Ystads Allehanda, 4 dec 2014):  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/kurs-for-aktiva-foraldrar/

Källhänvisningar till bilderna:

Bilden på pojken som gör matteläxan finns på Flickr, under licensen CC (by, nc, nd) och är upplagd av  Marco Nedermeijer.

De övriga bilderna är tagna av Charlotta Wasteson och kan även hittas på Flickr, under licensen CC (by):  https://www.flickr.com/photos/90580388@N05/sets/72157650748829985/

____________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Hjärnan vill ha KUL!

Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter, chef för Kulturpedagogiska enheten, var moderator på Simrishamns Kickoff för kommunens skolpersonal.

Sylvia Carlsdotter och kulturpedagogiska enheten hade fått uppdraget att organisera det nya läsårets 2014/15 Kickoff: ”Hjärnan vill ha KUL! Kunskap – Utmaning – Lagarbete” på teaterbiografen Grand, måndagen den 11 augusti 2014. Dagen kom därmed att bestå av inspirationsföreläsningar och kollegialt lärande, varvat med mer renodlad KULtur.

Läsåret inleddes med att Kommunalråd Anders Johnsson och Barn- och utbildningsförvaltningens chef Bo Kristoffersson välkomnade personalen vid Simrishamns kommuns skolor och berättade hur de tänker kring våra skolor och kring skolutveckling inför det kommande läsåret.

Marie Lundin, kurator i Skolområde Nord, och Madeleine Liwell-Jeppsson, förstelärare på Gärsnäs skola, talade om hur man kan skapa en skola baserad på FN:s barnkonvention.

Marie Lundin och Madeleine Liwell-Jeppsson talade om hur man kan skapa en RBS-skola, det vill säga en skola baserad på de rättigheter som står i FN:s barnkonvention.

Marie Lundin, kurator i Skolområde Nord, och Madeleine Liwell-Jeppsson, förstelärare på Gärsnäs skola, talade om hur man kan skapa en skola baserad på FN:s barnkonvention. Projektet är ett samarbete mellan Gärsnäs, S:t Olofs och Kiviks skolor samt UNICEF och Arvsfonden. Du kan läsa mer om skolornas arbete med en rättighetsbaserad skola utifrån FN:s barnkonvention här:

Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn

Anders Lind berättade hur han jobbar i ämnet engelska med sina elever på Korsavadsskolan i Simrishamn.

Anders Lind, ämneslärare i engelska på Korsavadsskolan åk 7-9, gav tips på hur elever kan bli engagerade och nå goda studieresultat i engelska, utan att ha vare sig läroböcker eller läxor.

Anders och hans elever jobbar mycket med nyheter på nätet och Anders tipsade särskilt om en webbplats som heter News in Levels. Här kan du läsa mer om Anders sätt att undervisa:

Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn

Anders Lind berättade att han försöker lägga upp sin undervisning efter devisen att det krävs ett engagemang för att man ska lära sig något.

Sedan några år har det varit populärt att tala om det ”flippade” eller ”omvända klassrummet” och vad man då menar har ändrats är hur man använder tiden i klassrummet.  Tanken är att läraren ska ha mer tid till fördjupande diskussioner och till att stödja sina elever när de möter svårigheter i tillämpningen av sina nya kunskaper.

Flipped Classroom

Flipped Classroom innebär att eleverna får i läxa att se föreläsningen hemma. När klassen sedan träffas behöver läraren inte lägga tid på grundläggande genomgångar utan kan istället hjälpa eleverna att träna sig på det som de lärt sig.

Daniel Barker

Daniel Barker fick våren 2014 Kungliga vetenskapsakademins lärarpris för sitt arbete med att utveckla och sprida kunskap om Flipped Classroom och elevaktiva undervisningsmetoder. Han har också skrivit en bok i ämnet (2012).

Daniel Barker har jobbat på det här viset i flera år i ämnena matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och han var inbjuden till vår Kickoff för att berätta hur han jobbar med sina elever, varför han gör som han gör och vilka resultat det ger. Du kan läsa mer om hans föreläsning här:

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Patricia Diaz har skrivit boken Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (2012) och kommer snart ut med en bok om hur man kan arbeta formativt med hjälp av digitala verktyg.

Utvecklingen av Internet, sociala medier och olika digitala verktyg har lett till att det i dag finns fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. Dessa digitala verktyg kan dessutom användas för att skapa bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten.

Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare vid Martin Elias Gymnasiet i Stockholm, gav exempel på hur vi mer konkret kan dra nytta av tekniken. Du kan läsa mer om hennes föreläsning här:

Från Kulturpedagogiska enheten kom filmpedagog Mårten Hård och litteraturpedagog Karna Nyström och gav kollegial inspiration kring hur man kan jobba med elevers texter och bilder. De har tillsammans jobbat med årskurs 1 i grundskolan i Simrishamns kommun och visade exempel på dessa elevers filmprojekt kring känslor.

Filmpedagog Mårten Hård och litteraturpedagog Karna Nyström gav tips på hur man kan jobba med elevers texter och bilder.

Filmpedagog Mårten Hård och litteraturpedagog Karna Nyström berättade om ett dikt- och filmprojekt med kommunens ettor.

Mårten Hård och Karna Nyström berättade bl a hur eleverna tränat sig i att fatta mängder av konstnärliga beslut när de skrivit dikter och sedan gestalt dessa dikter med hjälp av film. Projektet var en del av kommunens Kulturgaranti. Mer om kulturgarantin kan du läsa här:

Det är inte bara våra elever som har glädje av kommunens Kulturgaranti, utan även vår personal får ta del av mycket kultur! Det var till exempel mycket mycket dans och musik under dagen.

Love Hellgren och Lena-Maria Fistarol dansade till toner på klarinett av Jörgen Hellgren

Love Hellgren och Lena-Maria Fistarol dansade till toner på klarinett av Jörgen Hellgren

Rachel Tess, gästlärare vid den nya gymnasieutbildningen Nova Performing Arts, bjöd på modern dans till sång av Marie Rosendahl. Lite senare dansade Love Hellgren (som gick ut musikalprogrammet på Österlengymnasiet 2007) och Lena-Maria Fistarol till toner på klarinett av Jörgen Hellgren. Dagen avslutades med att Anne och Joel Brage dansade tango.

Ett nyinstiftat pris, Grodan-priset som skapats till minne av barnbokhandlaren Peggy Rydemalm, delades ut till ”någon som i skolans värld spridit stor läsglädje och kunskap om litteratur”. Priset bestod av 10 000 kr och gick till Ingela Ekdahl Johansson. Hennes klass kommer dessutom att få ett klassbibliotek med utvalda böcker från Barnens Bokhandel och barnboksförlagen Alfabeta, Berghs, Hjelms och Opal till ett värde av ca 10 000 kronor. Motiveringen till priset kan du läsa här:

Ingela Ekdahl Johansson fick ett pris till en barnbokshandlares minne

Ingela Ekdahl Johansson fick ett pris instiftat för att hedra minnet av bokhandlaren Peggy Rydemalm.

I slutet av kommunens Kickoff ”Hjärnan vill ha KUL!” samlades några pedagoger och skolledare på scenen för att dela med sig av sina tankar. De berättade bland annat att de såg fram emot att få träffa sina elever igen och att få testa några av de idéer som diskuterats under dagen.

Reflektioner kring inspirationsdagen "Hjärnan vill ha KUL!"

Anders Lind, Kristina Mårtensson, Katrin Österberg, Niclas Björnén och Gunilla Sjöholm delade med sig av sina tankar kring Simrishamns kommuns kickoff för sin skolpersonal.

Flera av dem sa att det var väldigt bra att man under dagen fått lyssna till såväl nära kollegor som lärare från helt andra ämnesområden och skolor och de hoppades att man i framtiden skulle bli ännu bättre på att ta tillvara kompetensen i kommunen. De tog också upp att de tyckte det var väldigt roligt att Ingela Ekdahl Johansson fått ett pris.

___________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn