Alla barn under ett tak i Kivik

IMG_9075Äppellundens förskola har bytt lokaler och ligger nu i Piratenskolans huvudbyggnad. I samband med flytten har man byggt ett kök. Nu finns alla barn i skola, förskoleklass, fritids och förskola under ett och samma tak i Kivik.

IMG_9070

 

 

Flytten innebär att man kan sälja de tidigare lokalerna och på så vis få minskade lokalkostnader. Flytten innebär också att förskolan lättare kan utveckla sina samarbeten med fritids, förskoleklass och skola.

DSC_1176

Kerstin Sjölin, förskolechef i förskoleområde Nord, och Gunilla Nilsson, biträdande rektor i skolområde Nord, vill stötta barnen och personalen att tillsammans skapa en så bra verksamhet som möjligt med de nya förutsättningarna. De hoppas och tror att samarbetena kommer att underlättas av att  verksamheterna nu ligger i ett och samma hus.

Samarbeten

Sedan Äppellundens förskola flyttade in i Piratenskolans huvudbyggnad kan samarbetet mellan elever, personal och skolledning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritids utökas och utvecklas:

  • Barnen i alla de olika verksamheterna har tyckt till kring hur de vill att lokalerna och skolgården ska användas och flera av deras önskemål har kunnat förverkligas. Bland annat har man köpt in nya gungor, fotbollsmål och en klätterställning och man har gjort en asfalterad gång som kan användas som cykelbana. Fritids har dessutom fått tillgång till klassrummen efter skoltid, vilket gör att man nu har mer plats för elever som vill göra helt olika saker.
  • Fritids och förskolan har gemensamma öppningar och stängningar. Eftersom man inte längre behöver förflytta sig mellan olika hus behöver man inte packa ihop och städa upp i god tid för att hinna byta lokaler och det har blivit smidigare för barn, föräldrar och personal att man nu alltid hämtar och lämnar på samma ställe.
  • Frukost och mellanmål görs i det nybyggda köket av särskild personal och pedagogerna behöver inte lägga tid på att förbereda måltiderna eller diska. Kostenheten sköter inköpen för alla verksamheterna, vilket gör att man får en större åtgång och utbudet kan bli mer varierat och genomtänkt. Det finns till exempel alltid gott om frukt och grönsaker.
  • Man har ett gemensamt personalrum där pedagoger från alla verksamheterna träffas. Förhoppningen är att de många spontana mötena ska bidra till en känsla av gemenskap och trivsel och leda till fler och fördjupade samarbeten inom och mellan de olika verksamheterna.

Mer om vad som händer på fritidshemmet och i förskolan

I nästa inlägg kommer vi att berätta mer om fritidshemmet Bombibitt och visa lite av vad barnen gör på fritids efter att skolan är slut för dagen.

Senare i vår kommer vi att besöka Äppellundens förskola, men vi vill ge dem en chans att först finna sig tillrätta i de nya lokalerna.

IMG_8836

Text och foto: Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn.

Annonser

Förskolebarnens utveckling dokumenteras i Pluttra

Det ska vara enkelt och smidigt för föräldrar att följa sina barns vardag på förskolan, hävdar Simrishamns kommuns två förskolechefer Kerstin Sjölin och Maria Tegnér. Dessutom behöver vi från förskolan regelbundet dokumentera vad vi gör och hur vi gör det, för att kunna utvärdera och utveckla vårt arbete med barnen.

Tidigare har förskolebarnen haft vars en pärm med papper som personalen kunnat skriva och lägga bilder i. Det har fungerat men varit ett omständligt arbetssätt och föräldrarna har sällan tittat i pärmarna. Nu har man istället valt att satsa på ett digitalt dokumentations- och kommunikationsverktyg som kallas ”Pluttra”. På så vis hoppas man öka föräldrarnas insyn samtidigt som man underlättar förskolepersonalens arbete.

Dokumentations- och kommunikationsverktyget Pluttra innefattar fyra olika delar: Ögonblick, Reflektioner, Viktiga meddelanden och Kalender. Verktyget har nyligen ändrats och förbättrats väsentligt. Det kan skapa lite förvirring eftersom det inte ännu kommit ut så mycket information om den nyare versionen. Tidigare bestod verktyget av tre delar: Blogg, Portfolio och Viktiga meddelanden.

Pluttra innefattar fyra delar:

Ögonblick: Här berättar personalen och barnen med hjälp av text och bild och ibland film vad de gör i förskolan. Det kan t ex handla om information om teman som man jobbar med eller utflykter som man gör. Den som är ansvarig för dokumentationen bestämmer vilka barn och föräldrar som ska kunna se det beskrivna ”ögonblicket”. Det kan vara begränsat så att bara ett barns föräldrar kan se eller öppet för flera barn eller hela avdelningar.

Reflektioner: Här kan personalen koppla de beskrivna ”ögonblicken” till förskolans läroplan och skriva mer om vad barnen gjort och vad de lärt sig.

Viktiga meddelanden: Här kan du t ex läsa om aktuella händelser, påminnelser och tips från förskolans personal. Det kan t ex handla om att barnen ska ha med sig något särskilt till utflykten, att barnen behöver ha med sig vantar eller solkräm eller att det snart är tid för möte.

Kalender: Personalen skriver in kalendern vad som händer på förskolan och föräldrar kan prenumerera på förskolans kalender så att den synkas till deras egen digitala kalender. På så vis blir det lättare att komma ihåg t ex utedagar och föräldramöten.

All pedagogisk personal på Simrishamns kommuns förskolor har nu fått utbildning i hur Pluttra fungerar. Under hösten kommer personalen att träna sig att använda verktyget och under våren kommer man att köpa in fler surfplattor och datorer. På så vis kommer barnen att kunna hjälpa till ännu mer med att dokumentera vad de gör och vad de lär sig.

Vad innebär Pluttra för dig som förälder?

Kvalitet: På Pluttra hittar du material i form av text, bild och film, som beskriver och visar ditt eller dina barns utveckling och lärande. Eftersom all personal i Simrishamns kommun nu utbildats i hur verktyget fungerar, kan förskolans verksamhet dokumenteras regelbundet.

Tillgänglighet: Vad barnen gör och vad de lär sig har tidigare sparats i pärmar på förskolan. Nu kan du ta del av materialet direkt när det uppdateras, via din dator, surfplatta eller telefon. När ditt barn slutar på förskolan, kan du ladda ner det samlade digitala materialet.

Tips: Läs gärna i ”Ögonblick” tillsammans med dina barn, så kan de berätta mer om vad de gjort och hur de tänkt och känt.

Säkerhet: Pluttra skyddas med SSL (Secure Sockets Layer), vilket är samma typ av skydd som banker och e-handelsföretag använder för att skydda sina användares lösenord och konton. Du kan bara komma åt dina egna barns material. Likaså kan den pedagogiska personalen bara se de barn som de ansvarar för.

 

Verktyget Pluttra är lätt att använda och du kan komma åt materialet via din inloggning på vilken dator, surfplatta eller smart telefon som helst.

Varför valde Simrishamns kommun Pluttra?

Några fördelar med Pluttra är att …

  • verktyget är användarvänligt, vilket innebär att det går snabbt att förstå och lära sig för såväl personal och barn som föräldrar,
  • all dokumentation sker på ett och samma ställe, vilket underlättar för både föräldrar och personal,
  • materialet är i digital form, vilket gör det lättare att dokumentera med hjälp av bild och film än vad det var när man använde papper i pärmar,
  • materialet är tillgänglig via en inloggning på internet, vilket gör att både berörda föräldrar och personal lättare kan komma åt det när de vill och behöver,
  • Pluttra är plattformsoberoende, vilket gör att man kan komma åt materialet oavsett vilket märke man har på sin dator, surfplatta eller smarta telefon och
  • allt material är skyddat med hjälp av inloggningar, vilket innebär att varje förälder bara ser det som berör hans eller hennes egna barn.

Här kan du se en film om pedagogisk dokumentation i förskolan av företaget Lin Education som skapat Pluttra:

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om pedagogisk dokumentation i förskolan:

Här kan du få mer information om Pluttra:

En kort reklamfilm av Lin Education om hur det digitala verktyget Pluttra fungerar:

En kort reklamfilm om hur begreppet ”Pluttra” skapades med hjälp av förskolebarn och pedagoger i Mölnlycke:

Här kan du som är intresserad hitta instruktionsfilmer för hur verktyget fungerar när man arbetar med det som pedagog:  https://www.youtube.com/channel/UC0LcGGvr6on9MkfeIfMtKhg

 ____________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn