Föräldrautbildningar för dig som vill förbättra relationen till dina barn

Nu erbjuder Simrishamns kommun två olika föräldrautbildningar för dig som vill bli bättre på att förstå och stötta dina barn att uppnå god självkänsla, mod, självförtroende och ansvarskänsla.

Kurserna är kostnadsfria och hålls på flera orter i Simrishamns kommun. Många kursdeltagare berättar att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kurserna och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra. Dessutom säger de att de har haft nytta av kurserna i många andra sammanhang, till exempel i jobbet och föreningslivet.

Ett aktivt föräldraskap

Kursen Ett aktivt föräldraskap passar alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar och vill bli bättre på att förstå och samarbeta med sina barn. Fokus ligger på att man kan förändra och förbättra de situationer som uppstår genom att man reflekterar kring sin egen roll och sitt beteende.

Höstens grupper kommer att starta i mitten/slutet av september och blir på kvällstid. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, läser, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar där hemma något av det som man diskuterat på mötet.

DSC_0981

Samtalsledarna på kurserna i Ett aktivt föräldraskap är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här sitter Gerd Löfgren, Marianne Andersson, Monica Borg, Ulla Henriksson, Niclas Björnén, Magdalena Jakobsson, Ing-Marie Lennartsson och Anna Sandberg och planerar kurser i Ett aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun.

Barn i Föräldrars Fokus (BIFF)

Kursen Barn i Föräldrars Fokus handlar framför allt om hur barn påverkas av att deras föräldrar separerar. Fokus ligger på hur vi som vuxna kan underlätta för våra barn. Kursen syftar även till att ge föräldrar stöd och hopp.

Höstens grupper är på kvällstid och kommer att starta i slutet av september. Kurserna bedrivs som separata mamma- respektive pappagrupper. Grupperna träffas tre gånger per grupp. Det är inget krav att båda föräldrarna deltar i kursen för att man ska kunna vara med. 

DSC_0430

Socionom Sara Ytell och elevhälsopedagog Niclas Björnén kommer att leda kursen Barn i Föräldrars Fokus (BIFF) i Simrishamns kommun  hösten 2015. De har båda stor erfarenhet av arbete med familjer i konfliktsituationer.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se  Skriv vilken kurs du är intresserad av, vad du heter (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen så skriv båda namnen), telefonnummer och adress.

* * *

Vill du veta mer?

För mer information kontakta Niclas Björnén på tel nummer 0414-81 95 11 eller via epost niclas.bjornen@simrishamn.se

Du kan också hitta mer information här på Barn- och utbildningsförvaltningens blogg:

***

PS. Kommunen har även stöd riktat direkt till barn och unga. Ett exempel på detta är Barngruppen Blåvinge.

DSC_0065Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa. Du kan läsa mer om detta här:  https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/04/15/barngruppen-blavinge-for-barn-som-har-det-svart-hemma/

______________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Kurser för föräldrar som vill samarbeta med sina barn

Homework - Math
Det är inte lätt att vara förälder. Det finns inga mirakelkurer eller metoder som får våra barn och ungdomar att göra det som vi känner är bäst för dem: att gå och lägga sig i tid, motionera lagom mycket, inte sitta så länge vid datorn eller mobilen, äta och dricka nyttigt och lagom mycket, göra sina läxor, och så vidare.

Vi har ytterst ansvar för att våra barn ska ha det bra och när de inte följer våra råd är det lätt att känna sig frustrerad och stundvis till och med maktlös. Då kan det vara bra att träffa andra i liknande situation.
*
Nu börjar nya kurser i Ett aktivt föräldraskap på flera orter i Simrishamns kommun. Kurserna är gratis och passar alla vuxna som lever tillsammans med barn och ungdomar. Kursdeltagarna träffas 6 gånger tillsammans med en samtalsledare. Man lär sig mer om relationer och barns utveckling, ser videoklipp, diskuterar, utbyter erfarenheter och testar därhemma något av det som man diskuterat på mötet.
*
Aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun by bufsimrishamn, on Flickr
Nya kurser startar nu i Ett aktivt föräldraskap och fler kurser planeras på olika orter i kommunen. Hör av dig till kommunen om du är intresserad av att delta, så försöker vi hitta en kurs som passar just dina behov.
*
Många vuxna som deltagit i utbildningen Ett aktivt föräldraskap säger att de snabbt märkt skillnad när de testat olika idéer som diskuterats på kursen och att de generellt fått en bättre kontakt med sina barn och med varandra.
*
Erfarenheterna från kursen har visat sig vara användbara i alla typer av relationer. Många menar därför att kursen är en väldigt bra ledarskapsutbildning.
*
Kurserna har inga pekpinnar och ”rätt och fel”. Istället utgår man från vanliga utmaningar som alla vårdnadshavare ställs inför och så diskuterar man och ger varandra tips kring hur man bäst kan göra för att vända situationen.
*
Ett aktivt föräldraskap by bufsimrishamn, on Flickr

Kurslitteraturen kan lånas eller köpas under kurstid. Att läsa, se och höra hur andra gör och dela med sig av egna erfarenheter gör att man blir mer medveten om sin egen roll: vad känns bra och vad skulle jag vilja förändra. Man kan också få nya idéer om hur man kan stärka sina relationer och slippa maktkamper där man känner att man behöver hota, muta eller ta till ”konsekvenser”. När vi blir bättre på att lyssna, känna av och förstå våra barn, blir det lättare och roligare att samarbeta – både för dem och för oss.

Aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun by bufsimrishamn, on Flickr
Kursledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Här ser du Gerd Löfgren, Marianne Andersson, Monica Borg, Ulla Henriksson, Niclas Björnén, Magdalena Jakobsson, Ing-Marie Lennartsson och Anna Sandberg, som leder kurser i Ett aktivt föräldraskap i Simrishamns kommun.
*
Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se  Skriv vad du heter (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen så skriv båda namnen), telefonnummer, adress och berätta om du/ni vill gå på förmiddag, eftermiddag eller kväll.
* * *

Vill du veta mer?

Här hittar du Aktivt föräldraskaps hemsida Active Parenting:  http://activeparenting.se/

Här kan du läsa mer om de olika utbildningar som erbjuds:  http://activeparenting.se/aktivtforaldraskap/

Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som ges i Simrishamn och hur man anmäler sig:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/aktivt-foraldraskap/

Emma Lawesson har i artikeln ”Kurs för aktiva föräldrar” skrivit om utbildningarna i kommunen och särskilt om utbildningen Barn i föräldrars fokus, vilket är en utbildning som riktar sig till föräldrar som genomgår en konfliktfylld separation och vill underlätta det för sina barn (Ystads Allehanda, 4 dec 2014):  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/kurs-for-aktiva-foraldrar/

Källhänvisningar till bilderna:

Bilden på pojken som gör matteläxan finns på Flickr, under licensen CC (by, nc, nd) och är upplagd av  Marco Nedermeijer.

De övriga bilderna är tagna av Charlotta Wasteson och kan även hittas på Flickr, under licensen CC (by):  https://www.flickr.com/photos/90580388@N05/sets/72157650748829985/

____________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn