Nu startar bygget av Österlens naturskola

Österlens naturskola kommer att ligga bara 100 meter från havet, vilket gör det naturligt och lätt att planera och genomföra marinbiologiska studier.

Första spadtaget har nu tagits i byggandet av Österlens naturskola. Syftet med naturskolan är att stimulera och stödja intresset för natur och miljö och den beräknas stå färdig i april – lagom till vårens återkomst!

Läget är på många vis idealiskt. Österlens naturskola kommer att ligga intill Stenshuvuds nationalpark, där man kan studera ett rikt växt– och djurliv, och Hanöbukten, där man kan ha marinbiologiska studier. Man kommer också att ha möjlighet att besöka Kiviks Musteri där det finns äppelodlingar, visningsträdgård och plantskola. I Äpplets Hus, ett kunskapshus med äpplet i centrum, kan man lära sig mer om bin, äpplen och produktion av must och cider.

Barn från Piratenskolan i Kivik deltog i ceremonin och hjälpte till med spadtagen, liksom – på bilden nedan från vänster – Anders Johnsson (kommunstyrelsens ordförande), Bertil Bjerstam (ordf SIFAB), Thomas Jensen (VD Kiviks Musteri), Margareta Nilsson (ordf BUN) och Susanne Thuresson (Sparbanken Syd).

DSC_0818

Efteråt skålades det i cider och vi var många som ville passa på att ta lite bilder på alla glada och förväntansfulla barn och vuxna.

Såväl barn som vuxna var glada och förväntansfulla när byggandet av Österlens naturskola nu tar fart på allvar.

Österlens naturskola kommer att ligga väldigt vackert precis intill Stenshuvuds nationalpark.

Österlens naturskola är tänkt som ett fältbiologiskt centrum med möjligheter till läroplansanknutna studier. För kommunens skolor och elever innebär den framför allt en pedagogisk satsning på natur- och miljökunskap. Det blir även möjligt för för grupper från högskolan, naturorganisationer och andra intresserade att hyra. Det kommer att gå att ordna med mat via Stinas Café respektive restaurangen på Äpplets hus och det kommer att finnas övernattningsmöjligheter.

Klass 4 på Piratenskolan i Kivik och två av deras lärare var med och hjälpte till med de första spadtagen.

Klass 4 på Piratenskolan i Kivik och två av deras lärare var med och hjälpte till med de första spadtagen.

Vill du veta mer?

Här på bloggen har vi tidigare skrivit om Österlens naturskola: Nu blir det naturskola på Stenshuvud

Läs mer om planerna i Kiviks musteris pressmeddelande från 2014-05-08: Naturskola startar på Kiviks musteri

eller på Sparbanken Syds hemsida 2014-05-12: Naturskola startas på Kiviks Musteri

Läs om de första spadtagen i Ystads Allehanda från 2014-10-23: Första spadtaget för Naturskolan

Här kan du läsa mer om Stenshuvud och vilken unik biologisk mångfald som vår nationalpark har att erbjuda: Stenshuvuds nationalpark

På Flickr kan du hitta fler bilder från ceremonin:

Hjärnan vill ha KUL!

Sylvia Carlsdotter

Sylvia Carlsdotter, chef för Kulturpedagogiska enheten, var moderator på Simrishamns Kickoff för kommunens skolpersonal.

Sylvia Carlsdotter och kulturpedagogiska enheten hade fått uppdraget att organisera det nya läsårets 2014/15 Kickoff: ”Hjärnan vill ha KUL! Kunskap – Utmaning – Lagarbete” på teaterbiografen Grand, måndagen den 11 augusti 2014. Dagen kom därmed att bestå av inspirationsföreläsningar och kollegialt lärande, varvat med mer renodlad KULtur.

Läsåret inleddes med att Kommunalråd Anders Johnsson och Barn- och utbildningsförvaltningens chef Bo Kristoffersson välkomnade personalen vid Simrishamns kommuns skolor och berättade hur de tänker kring våra skolor och kring skolutveckling inför det kommande läsåret.

Marie Lundin, kurator i Skolområde Nord, och Madeleine Liwell-Jeppsson, förstelärare på Gärsnäs skola, talade om hur man kan skapa en skola baserad på FN:s barnkonvention.

Marie Lundin och Madeleine Liwell-Jeppsson talade om hur man kan skapa en RBS-skola, det vill säga en skola baserad på de rättigheter som står i FN:s barnkonvention.

Marie Lundin, kurator i Skolområde Nord, och Madeleine Liwell-Jeppsson, förstelärare på Gärsnäs skola, talade om hur man kan skapa en skola baserad på FN:s barnkonvention. Projektet är ett samarbete mellan Gärsnäs, S:t Olofs och Kiviks skolor samt UNICEF och Arvsfonden. Du kan läsa mer om skolornas arbete med en rättighetsbaserad skola utifrån FN:s barnkonvention här:

Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn

Anders Lind berättade hur han jobbar i ämnet engelska med sina elever på Korsavadsskolan i Simrishamn.

Anders Lind, ämneslärare i engelska på Korsavadsskolan åk 7-9, gav tips på hur elever kan bli engagerade och nå goda studieresultat i engelska, utan att ha vare sig läroböcker eller läxor.

Anders och hans elever jobbar mycket med nyheter på nätet och Anders tipsade särskilt om en webbplats som heter News in Levels. Här kan du läsa mer om Anders sätt att undervisa:

Anders Lind föreläser på "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014 på Grand i Simrishamn

Anders Lind berättade att han försöker lägga upp sin undervisning efter devisen att det krävs ett engagemang för att man ska lära sig något.

Sedan några år har det varit populärt att tala om det ”flippade” eller ”omvända klassrummet” och vad man då menar har ändrats är hur man använder tiden i klassrummet.  Tanken är att läraren ska ha mer tid till fördjupande diskussioner och till att stödja sina elever när de möter svårigheter i tillämpningen av sina nya kunskaper.

Flipped Classroom

Flipped Classroom innebär att eleverna får i läxa att se föreläsningen hemma. När klassen sedan träffas behöver läraren inte lägga tid på grundläggande genomgångar utan kan istället hjälpa eleverna att träna sig på det som de lärt sig.

Daniel Barker

Daniel Barker fick våren 2014 Kungliga vetenskapsakademins lärarpris för sitt arbete med att utveckla och sprida kunskap om Flipped Classroom och elevaktiva undervisningsmetoder. Han har också skrivit en bok i ämnet (2012).

Daniel Barker har jobbat på det här viset i flera år i ämnena matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och han var inbjuden till vår Kickoff för att berätta hur han jobbar med sina elever, varför han gör som han gör och vilka resultat det ger. Du kan läsa mer om hans föreläsning här:

Patricia Diaz föreläste i Simrishamn på skolpersonalens Kickoff "Hjärnan vill ha KUL!", 11 aug 2014

Patricia Diaz har skrivit boken Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (2012) och kommer snart ut med en bok om hur man kan arbeta formativt med hjälp av digitala verktyg.

Utvecklingen av Internet, sociala medier och olika digitala verktyg har lett till att det i dag finns fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära. Dessa digitala verktyg kan dessutom användas för att skapa bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten.

Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare vid Martin Elias Gymnasiet i Stockholm, gav exempel på hur vi mer konkret kan dra nytta av tekniken. Du kan läsa mer om hennes föreläsning här:

Från Kulturpedagogiska enheten kom filmpedagog Mårten Hård och litteraturpedagog Karna Nyström och gav kollegial inspiration kring hur man kan jobba med elevers texter och bilder. De har tillsammans jobbat med årskurs 1 i grundskolan i Simrishamns kommun och visade exempel på dessa elevers filmprojekt kring känslor.

Filmpedagog Mårten Hård och litteraturpedagog Karna Nyström gav tips på hur man kan jobba med elevers texter och bilder.

Filmpedagog Mårten Hård och litteraturpedagog Karna Nyström berättade om ett dikt- och filmprojekt med kommunens ettor.

Mårten Hård och Karna Nyström berättade bl a hur eleverna tränat sig i att fatta mängder av konstnärliga beslut när de skrivit dikter och sedan gestalt dessa dikter med hjälp av film. Projektet var en del av kommunens Kulturgaranti. Mer om kulturgarantin kan du läsa här:

Det är inte bara våra elever som har glädje av kommunens Kulturgaranti, utan även vår personal får ta del av mycket kultur! Det var till exempel mycket mycket dans och musik under dagen.

Love Hellgren och Lena-Maria Fistarol dansade till toner på klarinett av Jörgen Hellgren

Love Hellgren och Lena-Maria Fistarol dansade till toner på klarinett av Jörgen Hellgren

Rachel Tess, gästlärare vid den nya gymnasieutbildningen Nova Performing Arts, bjöd på modern dans till sång av Marie Rosendahl. Lite senare dansade Love Hellgren (som gick ut musikalprogrammet på Österlengymnasiet 2007) och Lena-Maria Fistarol till toner på klarinett av Jörgen Hellgren. Dagen avslutades med att Anne och Joel Brage dansade tango.

Ett nyinstiftat pris, Grodan-priset som skapats till minne av barnbokhandlaren Peggy Rydemalm, delades ut till ”någon som i skolans värld spridit stor läsglädje och kunskap om litteratur”. Priset bestod av 10 000 kr och gick till Ingela Ekdahl Johansson. Hennes klass kommer dessutom att få ett klassbibliotek med utvalda böcker från Barnens Bokhandel och barnboksförlagen Alfabeta, Berghs, Hjelms och Opal till ett värde av ca 10 000 kronor. Motiveringen till priset kan du läsa här:

Ingela Ekdahl Johansson fick ett pris till en barnbokshandlares minne

Ingela Ekdahl Johansson fick ett pris instiftat för att hedra minnet av bokhandlaren Peggy Rydemalm.

I slutet av kommunens Kickoff ”Hjärnan vill ha KUL!” samlades några pedagoger och skolledare på scenen för att dela med sig av sina tankar. De berättade bland annat att de såg fram emot att få träffa sina elever igen och att få testa några av de idéer som diskuterats under dagen.

Reflektioner kring inspirationsdagen "Hjärnan vill ha KUL!"

Anders Lind, Kristina Mårtensson, Katrin Österberg, Niclas Björnén och Gunilla Sjöholm delade med sig av sina tankar kring Simrishamns kommuns kickoff för sin skolpersonal.

Flera av dem sa att det var väldigt bra att man under dagen fått lyssna till såväl nära kollegor som lärare från helt andra ämnesområden och skolor och de hoppades att man i framtiden skulle bli ännu bättre på att ta tillvara kompetensen i kommunen. De tog också upp att de tyckte det var väldigt roligt att Ingela Ekdahl Johansson fått ett pris.

___________________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn