Kickoff för ny förskoleorganisation!

Förra veckan hade all personal på förskolorna i Simrishamn kickoff för sin nya organisation. Numera heter förskolorna tillsammans ”Simrishamns förskolor”, och omfattar hela kommunens förskolor. Man utökar också med ytterligare en förskolechef.

Kerstin Sjölin, Maria Tegnér och Lars Winclair, förskolechefer Simrishamns förskolor

Målet med organisationen och en förstärkt ledning är att vi ännu bättre ska kunna ha en förskola där vi jobbar tillsammans och genom det verkar för likvärdig förskola.

Personalen startade med en god och näringsriktig frukost.

Förvaltningschef, Ewa Kristensson, var med och pratade och inspirerade

048

Ewa Kristensson

Föreläsningen med temat ”Från grupp till Team” stod Christine Radell för. Ett tänkvärt innehåll med inslag av humor.

050

Christine Radell

Under eftermiddagen träffades personalen i mindre grupper och arbetade vidare med uppgifter kopplade till förmiddagens innehåll. Vi hoppas att personalen fick en givande dag och fortsätter med sitt fantastiska jobb, som de redan gör, med lite uppfräschad information och inspiration.

Fler bilder från dagen hittar du här