Kickoff för ny förskoleorganisation!

Förra veckan hade all personal på förskolorna i Simrishamn kickoff för sin nya organisation. Numera heter förskolorna tillsammans ”Simrishamns förskolor”, och omfattar hela kommunens förskolor. Man utökar också med ytterligare en förskolechef.

Kerstin Sjölin, Maria Tegnér och Lars Winclair, förskolechefer Simrishamns förskolor

Målet med organisationen och en förstärkt ledning är att vi ännu bättre ska kunna ha en förskola där vi jobbar tillsammans och genom det verkar för likvärdig förskola.

Personalen startade med en god och näringsriktig frukost.

Förvaltningschef, Ewa Kristensson, var med och pratade och inspirerade

048

Ewa Kristensson

Föreläsningen med temat ”Från grupp till Team” stod Christine Radell för. Ett tänkvärt innehåll med inslag av humor.

050

Christine Radell

Under eftermiddagen träffades personalen i mindre grupper och arbetade vidare med uppgifter kopplade till förmiddagens innehåll. Vi hoppas att personalen fick en givande dag och fortsätter med sitt fantastiska jobb, som de redan gör, med lite uppfräschad information och inspiration.

Fler bilder från dagen hittar du här

 

Kulturpedagogiska enheten

Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.

Så lyder Kulturnämndens motivering till varför just Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn får Region Skånes kulturpalett 2017. Priset består av 100 000 SEK samt en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad, som på uppdrag av Region Skåne är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund.

Vill du läsa en trevlig text om priset och Kulturpedagogiska enheten så rekommenderar jag att du klickar dig vidare hit. Du kan även lyssna på en intervju (P4 Radio Kristianstad) med Kulturpedagogiska enhetens glada chef Sylvia Carlsdotter och Emil Jensen, som vann Region Skånes kulturpris 2017

Kulturpaletten17_130

Fotograf: Bengt Flemark/Region Skåne

Biblioteksinvigning

Det är måndagsmorgon och vi åker till Simrislundsskolan för att vara med när det nya biblioteket invigs. Vi möts av personal som är glada över att äntligen få ett nytt fint bibliotek på skolan

Biblioteket är redo med inventarier och band som ska klippas för att bekräfta invigningen

001

002

Men det är något som saknas….

Dagen till ära kom författaren Isabelle Halvarson på besök.  010

009

Efter bokpratet blev det dags för bandceremonin personal och elever ”fixade” bandet tillsammans genom att lösa upp den fina rosetten.

014

Härmed förklaras Simrislundsskolans bibliotek invigt och personalen utlovar, till elevernas glädje, festligheter i matsalen.

Om du är nyfiken på lite fler bilder från invigningen, så finns det här.

20 november – webbsänt seminarium ”Barnrätt i praktiken”

Den 20 november (2017) lanserar Barnombudsmannen uppdraget, ”Barnrätt i praktiken”, genom ett seminarium i Stockholm. Detta sker på dagen 28 år efter att barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling.

Detta är ett regeringsuppdrag och projektet innebär att säkerställa arbetet med tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Mer om uppdraget finns att läsa om du följer denna länk regeringsuppdrag

Ewa Kristensson och Marie Lundin Karphammar från förvaltningskontoret medverkar på plats för att ge inspiration hur man strategiskt arbetar med barns rättigheter i Simrishamns kommun. Enligt upplägget är det kl. 10.40 som gäller för Ewa och Marie, men följ gärna hela webbsändningen mellan kl. 10.00 och 12.00 webbsändning

Vi ser fram emot denna webbsändning och önskar Ewa och Marie lycka till på seminariet!

 

 

 

Simrishamns kommun får topplacering i Bästa skolkommun 2016

 

b_sta_skolkommun_allm_n_2016_h_guppl_st

 

När Lärarförbundet för femtonde året i rad presenterar sin skolranking Bästa Skolkommun, hamnar Simrishamns kommun på plats 18 av Sveriges 290 kommuner och på plats 5 i Skåne.

Lärarförbundet jämför kommunerna utifrån 14 olika kriterier, bland annat hur mycket pengar de enskilda kommunerna satsar på skolan, vilka resultat eleverna uppnår och vad de väljer att göra efter grundskolan respektive gymnasiet.

Siffrorna är relativa. Om en kommun stiger eller sjunker i sin placering beror inte enbart på vilka satsningar som görs i just den kommunen, utan placeringen beror också på vilka satsningar – eller brist på satsningar – som görs i de andra kommunerna.

Med anledning av rankningen bjöd barn- och utbildningsförvaltningen in representanter från Lärarförbundets lokalavdelning för diskussioner kring undersökningens resultat. Barn- och utbildningsförvaltningen representerades av Ewa Kristensson och utvecklingsledarna Lena Hjelmström och Magnus Lassen Törn och från Lärarförbundet kom ordförande Cecilia Andersson och vice ordförande Anki Lindström.

Lärarförbundet och barn- och utbildningsförvaltningen träffas för att analysera Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2016.

Lärarförbundets ordförande Cecilia Andersson, barn- och utbildningsförvaltningens chef Ewa Kristensson, lärarförbundets vice ordförande Anki Lindström och utvecklingsledarna Lena Hjelmström och Magnus Lassen Törn träffades för att diskutera Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2016.

 

– Det är roligt att vi rankas så högt i Lärarförbundets jämförelse, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Ewa Kristensson. Vi som jobbar med skolfrågor tycker att det finns ett stort intresse för barn- och utbildningsfrågor här i kommunen och vi får bra gehör från våra politiker. De är engagerade och positiva till satsningar. Det känns väldigt bra.

Cecilia Andersson och Anki Lindström från Lärarförbundet tycker att det är bra att träffas för att diskutera de olika delarna i undersökningen.

– Det är glädjande att Simrishamns kommun klarar sig förhållandevis bra vad gäller sjukskrivningar bland lärare, säger Cecilia Andersson. Arbetsmiljön för våra elever och personal är en viktig fråga. Vi på Lärarförbundet pratar regelbundet med våra medlemmar om vad som skapar stress och diskussionerna har lett till åtgärder. Det kan handla om allt från hur arbetet kan bli mer effektivt till hur skolledarna bättre ska kunna stötta sina anställda.

– Jag jämförde Previa undersökningarna från 2013 0ch 2015 för att se om vi kunde hitta stöd i dessa för att våra lärare mår bättre nu än tidigare, berättar Magnus Lassen Törn. Och det hittade jag.

– När det gäller välbefinnande ”Jag mår bra” och livsglädje ”Jag upplever mitt liv som meningsfullt” har vi en större andel som svarar positivt på dessa påståenden 2015 jämfört med 2013. (Lärarförbundets rakning är baserad på hur situationen såg ut i Simrishamn 2015.) Dessutom ökar andelen positiva svar för samtliga frågor som rör området arbetsliv. Påståendena som undersöktes var:

 • Jag trivs med mitt arbete
 • Jag får uppskattning för min arbetsinsats
 • Jag känner mig delaktig i det som sker på arbetsplatsen
 • Jag kan påverka min arbetssituation
 • Jag upplever ett gott samarbete med mina arbetskamrater
 • Jag upplever ett gott samarbete med min närmaste chef
 • Jag har en bra fysisk arbetsmiljö
 • Jag har de hjälpmedel eller den utrustning jag behöver för att utföra mitt arbete med bibehållen hälsa.
 • Jag har den kunskap jag behöver för att förebygga besvär i muskler och leder i mitt arbete.
 • Jag känner mig engagerad i mina arbetsuppgifter
 • Jag känner mig effektiv i mitt arbete

Det kan vara en bidragande förklaring till varför våra lärare är friskare nu än tidigare, menar Magnus Lassen Törn.

 

– Däremot är det tråkigt att Simrishamns kommun inte hävdar sig bättre vad gäller lönerna, påpekar Anki Lindström. Detta behöver vi ändra på för att kunna rekrytera nu när det börjar bli brist på behöriga förskollärare och lärare.

 


– Anledningen till att vi ligger lågt på ”andel förskola” är framför allt för att vi har förhållandevis hög andel barn som är inskrivna hos dagbarnvårdare (det vi kallar för pedagogiskt omsorg) i stället för förskola, förklarar Lena Hjelmström.

– Vi ser det som viktigt att kunna erbjuda alternativ till invånarna i kommunen. Dessutom börjar många av barnen inte när de fyller 1, utan någon gång mellan 1 och 2 år är vanligast. Även i de äldre åldrarna finns det en mindre andel barn som inte går i förskola.

 

 

Eleverna i Simrishamns kommun har förhållandevis goda betyg när de går ut årskurs nio.

För att bokstavsbetygen ska bli lättare att jämföra översätts de till siffror och räknas samman till ett så kallat meritvärde. Jämfört med Sveriges övriga 290 kommuner har Simrishamns kommun ett genomsnittligt meritvärde som kommer på plats 61. När Lärarförbundet jämför elevernas genomsnittliga meritvärde med deras förväntade meritvärde så kommer eleverna i Simrishamns kommun på plats 24.

– Det genomsnittliga meritvärdet tar inte hänsyn till en kommuns förutsättningar, förklarar Anki Lindström. Därför har Lärarförbundet även jämfört elevernas genomsnittliga meritvärde med det meritvärde man kan förvänta sig när man tagit hänsyn till andelen nyinvandrade elever i kommunen (d v s andelen elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren), fördelningen pojkar/flickor och föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå.

 

Vad gäller jämförelsen av antalet Godkända betyg (d v s betyget E och högre) har Lärarförbundet valt att räkna hur stor andel av kommunernas elever som har godkända betyg i alla ämnen när de går ut årskurs 9. Kommunen rankas på plats 113 av 290 vad gäller det faktiska antalet elever som fått godkänt i alla ämnen och på plats 76 när man tagit hänsyn till kommunens förutsättningar.

– Skolorna och förvaltningen har skapat en tydlig och bra struktur för vårt systematiska kvalitetsarbete och det har generellt gjort att vi blivit mer resultatmedvetna, berättar Ewa Kristensson. Vi tittar på hur det har gått och tar reda på varför, för att hitta såväl framgångsfaktorer som förbättringsmöjligheter.

– Att våra elever når så goda resultat utifrån sina förutsättningar, är ett tecken på att vi har kompetent personal och att undervisningen möter elevernas behov, sammanfattar förvaltningens och Lärarförbundets representanter. Vi ser den fina placeringen som ett kvitto på det fantastiska arbete som våra medarbetare och kommunens barn och unga utför varje dag i alla våra verksamheter.

_________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun

Vill du veta mer?

Bästa skolkommun

Syftet med Lärarförbundets rankning av Bästa skolkommun är att uppmuntra kommuner att skapa goda förutsättningar för sina elever, lärare och skolledare.

Sedan femton år tillbaka kommer Lärarförbundet ut med sin rankning Bästa skolkommun på hösten och man har då jämfört statistik för hur situationen såg ut i de olika kommunerna året innan, i det här fallet år 2015. Kommunerna jämförs utifrån 14 olika kriterier, bland annat hur mycket pengar de satsar på skolan, vilka resultat eleverna uppnår och vad eleverna väljer att göra efter grundskolan respektive gymnasiet. Siffrorna är relativa. Om en kommun stiger eller sjunker i sin placering beror inte enbart på vilka satsningar som görs i just den kommunen, utan placeringen beror också på vilka satsningar – eller brist på satsningar – som görs i de andra kommunerna.

I mitten av oktober meddelade Statistiska Centralbyrån, SCB, att de levererat fel statistik som underlag till kriterium 13 i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2016. Detta kriterium väger endast en femtondel av den totala rankningen. Det kom därför ut en ny korrigerad lista i slutet av oktober 2016. Av landets 290 kommuner hade då 174 förflyttats fem eller färre steg i rankningen, 107 har rört sig två eller färre steg. Simrishamns kommun hade flyttats från plats 19 till 18 i rankningen.

Läs mer om Simrishamns resultat i rankningen här på Lärarförbundets hemsida.

Meritvärde

Meritvärdet skapas genom att man lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. De elever som har läst moderna språk som språkval kan tillgodoräkna sig betyg från 17 ämnen.  Betygsvärdena för A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10 och  F=0. Det möjliga maxvärdet är alltså 320 till 340 poäng beroende på om man läst moderna språk eller inte.

Simrishamns kommun har fått utmärkelsen Guldtrappan

guldtrappan

 

Simrishamns kommun har tillsammans med fem andra kommuner fått utmärkelsen Guldtrappan. Guldtrappan är en utmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller digital skolutveckling. 

Denna utmärkelse hade vi i kommunen inte fått om det inte funnits engagerade pedagoger, skolledare och politiker. Ett stort tack till er alla!

Guldtrappan

Utmärkelsen Guldtrappan går till kommuner och andra skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nominering avslutad 1 oktober 2015 har juryn i ett första steg granskat och valt ut ett antal kandidater, skolhuvudmän, för prövning mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan. Sedan har kompletterande information införskaffats och lokala besök gjorts hos kandidaterna. Efter en slutlig genomgång och beredning har nu juryn utsett sex huvudmän av olika storlek och med olika uppsättning skolformer/stadier, vilka bedöms uppfylla kvalitetskraven enligt de sju kriterierna.

Guldtrappan juryns besök-1

Här är motiveringen till varför Simrishamns kommun fick Guldtrappan:

”Simrishamns kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för ett starkt sammanhållet koncept, där avtal, införande och användning av pedagogiska molntjänster varit en viktig komponent, liksom tillgång till digitala läromedel inkluderande ett väletablerat utvecklingssamarbete med ett läromedelsförlag. Därtill med ett tydligt fokus på kollegialt lärande med en dela-kultur, även mellan skolformerna och externa mötesplatser.”

 

Simrishamns kommuns arbete med informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Simrishamns IKT-resa började när några IKT-intresserade pedagoger åkte till BETT-mässan i London 2010. BETT är en förkortning av British Education and Training Technology. Mässan är alltid i London och där kan man gå på mängder av föreläsningar och se och testa allt som är nytt i branschen. Kort därpå tog kommunen ett beslut att Simrishamn skulle bli  en, en till en kommun. Det innebär att varje elev (och lärare) skulle få tillgång till en egen dator/surfplatta.

Vi befann oss först i en PC-miljö, som ställde till tekniska svårigheter. Den verkliga genomslagskraften kom 2013 då skolledningen fick  kompetensutveckling i Google apps for education, GAFE. Efter det beslutade vi att byta hårdvara till Chromebook och den 18 mars 2015 fick vi godkännande av Datainspektionen att använda Googles verktyg i vår verksamhet.

Det krävs att skolledare tar täten och visar vägen för att det ska bli en framgångsrik skolutveckling. I Simrishamns kommun har skolledare varit överens om att den digitala satsningen inte ska vara ett eget  IT-projekt, utan ett skolutvecklingsprojekt. Det ska vara som en del i den vardagliga undervisningen och ingå i de prioriterade målområden som kommunen har och så klart  ska det vila på vetenskaplig grund, så som forskning, och följa de styrdokument vi har.

Kommunen ser flera fördelar med att använda digitala läromedel: det är strukturerat, nås från flera olika digitala enheter och blir i och med det  tillgängligt för alla och de innehåller även bra hjälpmedelsfunktioner.Simrishamns har under två år varit en pilotkommun till Gleerups digitala läromedel.

Det pedagogiska ledarskapet och det  kollegiala lärandet sker i många former. Våra pedagoger i alla verksamheter från förskola till och med gymnasiet vågar ofta använda, testa och prova nya innovativa pedagogiska arbetssätt.

Tillsammans gör vi varandra bra!

/Ewa Kristensson, Barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om nomineringen till Guldtrappan:

Här kan du läsa mer om några av Simrishamns kommuns framgångsrika och uppmärksammade it-satsningar:

Här är de sju bedömningskriterierna till utmärkelsen:

1. vision, strategi och plan för digital skolutveckling, förankrad i den lokala verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument

2. digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

3. digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser

4. pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering, pedagogiska verksamhet och måluppfyllelse med stöd av it

5. inkludering av alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla – oavsett funktionsförmåga

6. digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

7. pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Här kan du läsa motiveringen till utmärkelsen för de övriga fem kommuner som fick utmärkelsen tillsammans med Simrishamns kommun. De anges nedan utan rangordning:

 • Kalmarsunds gymnasieförbund får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i en blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.
 • Linköpings kommuns grundskolor får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 dfr ett systematiskt ledarskap, med uppbyggd kultur kring kollegialt lärande och skolutveckling baserad på extern förstalärargrupp som gör klassbesök, intervjuer och ger snabb återkoppling, kombinerad med en ledarutbildning med internationella partners och kontinuerligt stöd i egen utvärdering av resultat för varje skola. Utvecklingsarbete med centra och lärarnätverk med ämnesfokus och med 1-1-satsning, infrastruktur och support som grund.
 • Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet att-skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt till en heltäckande strategi för språkutveckling, inkluderande alla elever. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och en dator för alla från förskoleklass till gymnasium.
 • Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för en skola i stark digital utveckling baserad på en tydlig vision och inspirerad ledning, från politik ut till klassrum och tillbaka, med en bred förankring och en begynnande kultur med aktivt internt och externt delande. Med forskningsanknytning, en utvecklad modell för att skriva-sig-till-lärande och indikationer i åk3 på bättre resultat vid strukturerad digitalisering.
 • Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium får kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016 för fortsatt gedigen och systematisk digital satsning med god infrastruktur och digitala tjänster baserade på öppenhet och standarder. Successivt utvecklad skolverksamhet med insatser som resurscentrat Net21, webbaserade mötesplatser, nätverk kring att-skriva-sig-till-läsning, konferensen Mittlär, ett forskningsanknutet maker space och ett Skoldatatek med regelbundna kurser och workshops.

Simrishamns skolor klättrar ytterligare i Öppna jämförelser

På fyra år har Simrishamns kommun klättrat från plats 224 till plats 71 i Öppna jämförelser Grundskola 2016, vilket är Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) årliga mätning av resultaten i grundskolan. Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/15.

öppna jämförelser

Så här har Simrishamns kommun klättrat i rankingen av kommunerna i Sverige (av totalt 290 kommuner):

2012 – plats 224
2013 – plats 159
2014 – plats 76
2015 – plats 71

I rapporten beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skolornas resultat utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurser utifrån bland annat kostnader och personaltäthet. De har också sammanställt resultaten på en av Sveriges största elevenkäter, som årligen besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8. Syftet med Öppna jämförelser är att statistiken ska vara ett stöd, peka på framgångsfaktorer och väcka idéer om hur kommuner kan förbättra resultaten i skolan.

Temat i årets rapport är mottagande och skolgång för nyanlända elever. Rapporten tar också särskilt upp information om SKL:s satsningar samt de ståndpunkter som SKL driver för att stötta kommunernas arbete med att främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

äppelblomBarn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn vill här passa på att tacka kommunens elever, lärare, rektorer och övrig personal för gott arbete! Vi ser fram emot att tillsammans med Er få fortsätta arbeta med kommunens barn och unga och utveckla våra skolor!

Du hittar rapporten här:

Vill du gå på djupet, kan du jämföra resultaten i förhållande till förutsättningarna i följande tabellbilagor:

 

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barn och ungas lärande varenda dag. Våra verksamheter vilar på två ben: ”Kunskaper och färdigheter” och ”Normer och värden”. Dessa två områden är lika viktiga och beroende av varandra. När det råder balans får vi framgångsrika verksamheter.

Ewa_Kristensson

Jag heter Ewa Kristensson och har sedan femton år tillbaka arbetat som chef i skolans värld, med allt vad det innebär. Jag ville gärna anta utmaningen att utveckla morgondagens förskola, skola och kulturskola i Simrishamns kommun, och den 10 augusti i fjol tillträdde jag tjänsten som barn- och utbildningschef.

Två av anledningarna till att jag valde att söka jobbet var dels Kulturgarantin, dels arbetet med barnkonventionen genom bland annat den lokala barnombudsmannen och kommunens uttalade vilja att lyssna på barn och unga. En tredje anledning var arbetet med det digitala lärandet i skolan. Det framgångsrika arbete som görs inom dessa tre områden sticker ut och när vi i höstas fick den hedrande femtonde platsen i landet i Lärarförbundets ranking kändes det tydligt att vi är på rätt väg.

lärarförbundets kommunrankning3

Jag anser att kulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer och ett entreprenöriellt förhållningssätt ger engagerade medborgare, gör livet rikare och förbereder våra barn och unga för livet, demokratin och arbetslivet. Simrishamns kommuns kulturgaranti ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell kulturutövning och att själva skapa och påverka sin omgivning med hjälp av kultur. Alla barn och unga ska ges möjlighet att känna att de vill och kan uttrycka sina åsikter och välja på vilka sätt och med vilka uttryck. För att stärka barn och ungas rättigheter behöver samverkansformer alltid vidareutvecklas och i Simrishamn har ett sådant förvaltningsövergripande arbete precis inletts mellan vår förvaltning och socialförvaltningen. Det framgångsrika arbetet med det digitala lärandet i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete kommer att fortsätta.

För mig är det viktigt att påverka barns och ungas möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och att ge dem förutsättningar att möta framtiden. Då blir tre delar viktiga:

 1. Stark och välkänd identitet. Det är nödvändigt att vi har en gemensam bild av vilka vi är och vart vi ska, att vi ser helheter, tar ansvar, har goda resultat och är ambassadörer.
 2. Medveten värdestyrning. Det är självklart att arbeta med normer och värden i den dagliga gärningen och att öka medvetenheten kring människors lika värde och det demokratiska uppdraget.
 3. Ständiga förbättringar. Vi har alla ett ansvar för att utveckla varierande arbetssätt och arbetsformer och föra verksamheten framåt.

Välkomna att ta del av eller arbeta med oss för barn och ungas framtid – barn och unga hörs och syns i Simrishamn!

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef

DSC_0721

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner:

Här kan du läsa mer om Simrishamns kommuns arbete med Barns rättigheter:

DSC_1249

Här kan du läsa mer om Kulturskolan och Kulturgarantin i kulturgarantiSimrishamns kommun:

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Här kan du läsa mer om några av våra digitala satsningar i Simrishamns kommun:

IT utmärkelse -6

Simrishamns kulturgaranti firar 10 år

kulturgarantikonferens3I år är det 10 år sedan Kulturgarantin startades i Simrishamns kommun. I slutet av november firades detta med en två dagar lång nationell konferens ”På bron mellan kultur och skola. Kulturgarantin i Simrishamn – barnperspektiv i kommunal verksamhet”.

Begreppet Kulturgaranti myntades i Simrishamns kommun 2005. Satsningen har kommit att bli en förebild för andra kommuners arbete med kultur och skola. Med ett tydligt barnperspektiv har man här inte nöjt sig med att skapa goda förutsättningar för kulturupplevelser, utan man har gått ett steg längre och hävdat våra barns rättighet att få uppleva och skapa kultur inom skolans ram.

barns rätt till kultur

I praktiken innebär Kulturgarantin att alla elever som går i kommunal grundskola i Simrishamns kommun regelbundet går på föreställningar, konserter och utställningar med mera, diskuterar sina kulturupplevelser tillsammans med kulturpedagoger och tränar sig i att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor via olika konstarter. Dessutom får deras lärare kontinuerlig fortbildning i hur man kan arbeta med olika kulturformer i skolan.

kulturgarantikonferens Diana Olsson-1

Diana Olsson berättade på ett lättsamt och trevligt sätt om geografi, demografi, näringsliv och kommunala satsningar i Simrishamns kommun. Foto: Charlotta Wasteson.

Första konferensdagen handlade mycket om Simrishamn. Vår kommundirektör Diana Olsson och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Christer Grankvist presenterade Simrishamns kommun för konferensens många långväga gäster och Sylvia Carlsdotter och Anna-Carin Uggla, enhetschef respektive kulturutvecklare barn och unga vid kulturpedagogiska enheten i Simrishamn, beskrev kulturgarantin och dess upplägg.

kulturgarantikonferens fem kulturpedagoger o Anna-Carin

Anna-Carin Uggla samtalade med Mariel Rosendahl (teater), Hanna Thorstensen (dans), Mårten Hård (film och rörlig bild), Lars Nilsson (musik) och Karna Nyström (litteratur) om vad kulturpedagogerna gör ute i klassrummen tillsammans med kommunens elever och lärare. Foto: Charlotta Wasteson.

Därefter berättade fem av KPE:s kulturpedagoger om hur de ingår i kulturgarantin och gav mängder med konkreta exempel på hur de arbetar med elever och lärare ute på skolorna. En annan programpunkt var att representanter från bland annat Gotland, Ronneby, Åstorp och Kristianstad berättade om hur de arbetar för att ge barnen i deras kommuner möjlighet att uppleva och utöva kultur. Man ägnade också en stor del av konferensen åt att diskutera hur man ute på skolorna kan ta hjälp av kulturgarantin och musik, bild, film, dans, litteratur och teater, för att arbeta med integration av nyanlända.

Anne-Marie Körling talade vid kulturgarantikonferensen

Anne-Marie Körling talade om läsandet och skrivandets betydelse för barns och ungas språkutveckling. Foto: Charlotta Wasteson.

Konferensen innefattade inspirerande gästföreläsare. Till exempel visade Kulturrådets läsambassadör Anne-Marie Körling exempel på språkets betydelse för barns och ungas utveckling av självkänsla och Niklas Hald, skådespelare som doktorerat om vad det innebär att spela teater för barn och unga, talade om hur man kan förstå och skapa goda förutsättningar i mötet med elevgrupper som inte aktivt valt att få en viss kulturupplevelse.

Konferensen bjöd deltagarna på kulturella inslag såsom bland annat afrikansk körsång med Nova Academy, en sufi-inspirerad dansföreställning med Hanna Thorstensen till musik av Dan Johnny Percy Svensson och klassisk musik med Amit Zen på cello och Agneta Fritz på piano.

Dansföreställning med med Hanna Thorstensen till musik på trumma av Dan Johnny Percy Svensson.

Dansföreställning med med Hanna Thorstensen till musik av Dan Johnny Percy Svensson. Foto: Mårten Hård.

Christer Grankvist var en av de politiker som deltagarna kunde diskutera med och ställa frågor till under konferensen. Foto: Mårten Hård.

Christer Grankvist var en av de politiker som deltagarna kunde diskutera med och ställa frågor till under konferensen kring kultur och skola. Foto: Mårten Hård.

Ett tydligt uttalat syfte med konferensen var att skolfolk, politiker och kulturfolk från olika delar av landet skulle träffas och dela med sig av sina erfarenheter av samarbeten, bygga nätverk, inspirera och stötta varandra i arbetet med kultur i skolan. För att mångas deltagares erfarenheter skulle bli hörda och för att underlätta nätverkandet hade man i programmet lagt in flera paneldiskussioner och samtalsstationer och alla deltagare fick tydliga namnskyltar där det framgick var och med vad man arbetade. Målsättningen var att detta ska leda till ökade samarbeten även över kommungränser och att vi i Sverige ska bli ännu bättre på att skapa framgångsrika kultursatsningar för så många barn och unga som möjligt.

Här hittar du fler bilder från konferensen (klicka på bilden så kommer du vidare till ett helt album med bilder):

Kulturgarantin i Simrishamns kommun

https://flic.kr/s/aHskpSxseR

och här:

Kulturgarantin i Simrishamn 10 år

https://flic.kr/s/aHskqFF125

____________________________

Text: Charlotta Wasteson Bild: Mårten Hård och Charlotta Wasteson, för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

Kulturgarantin handlar om elevers rätt till kultur

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

kulturgarantiAlla elever som går på någon av Simrishamns kommuns grundskolor innefattas av en kulturgaranti. Kulturgarantin innebär att våra elever inte är beroende av att ha geografiskt nära till kulturlivet. Inte heller behöver de gå på skolor med specifikt kulturintresserade lärare eller skolledare. Istället garanteras de möjlighet till följande:

 • Alla elever ska få möjlighet att uppleva kultur framförd av professionella kulturutövare.
 • Alla elever ska få möjlighet att tillsammans med kulturpedagoger och konstnärer reflektera kring kultur  och kulturella uttrycksformer.
 • Alla elever ska få möjlighet att träna sig i att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor via olika konstarter.
 • Alla lärare ska få kontinuerlig fortbildning i hur man kan arbeta med olika kulturformer i skolan.

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Kulturgarantin innefattar konstarter såsom musik, dans, bild, film, litteratur och teater och varje årskurs har sitt eget tema. I förskoleklass arbetar man t ex med dans, i årskurs 1 med audiovisuell poesi, i årskurs 2 med musik, i årskurs 3 med drama, teater och litteratur och i årskurs 4 med konst, o s v.

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Här kan du läsa mer om att Simrishamns kommun i år utsetts till Skånes bästa kulturkommun 2015:
https://bufsimrishamn.wordpress.com/2015/06/05/simrishamn-ar-skanes-basta-kulturskolekommun-2015/

På kommunens hemsida kan du läsa mer om Kulturgarantin:  http://www.simrishamn.se/kulturgarantin

I denna film berättar Anne-Marie Körling om läsningens kraft och om sitt uppdrag som läsambassadör:

Vill du se fler bilder?

Bilder på vad som fanns med i Kulturgarantin 2014/15 (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Kulturgarantin läsåret 2014-2015
https://flic.kr/s/aHsk2Hp5xm

Här kan du hitta bilder från när lärarna i förskoleklass och årskurs 2 har rytmik och dans tillsammans med Kulturgarantins pedagoger (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Rytmik och dans med pedagoger i Simrishamns kommun
https://flic.kr/s/aHsk7hohiY

Bilder från kulturskolans lokaler en vanlig tisdagseftermiddag i januari, 2015 (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Kulturskolan i Simrishamn
https://flic.kr/s/aHsk7pbRoq

Bilder från Barnkulturfesten som anordnades av KPE i maj 2015 (klicka på bilden så kommer du vidare till fler bilder):

Kulturskolan bjuder på Barnkulturfest, maj 2015
https://flic.kr/s/aHskd8LJ2x

Simrishamn – en skolkommun på stadig väg uppåt

Öppna jämförelser

På två år har Simrishamns kommun klättrat från plats 224 till plats 76 i Öppna jämförelser Grundskola 2015, vilket är Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) årliga mätning av resultaten i grundskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn vill här passa på att tacka kommunens elever, lärare, rektorer och annan personal för gott arbete!

Så här har Simrishamns kommun klättrat i rankingen av kommunerna i Sverige (av totalt 290 kommuner):

2012 – plats 224
2013 – plats 159
2014 – plats 76

I rapporten beskrivs skolornas resultat utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurser utifrån bland annat kostnader och personaltäthet.

Du hittar rapporten här:

Vill du gå på djupet, kan du jämföra resultaten i förhållande till förutsättningarna i följande tabellbilagor: