Simrishamns kommun nominerad till Guldtrappan

Rikstäckande tävling för att identifiera framgångsfaktorer

 

Många skolor satsar på digitala verktyg och lärresurser som ett led i att utveckla och variera undervisningen för eleverna. Därför är det viktigt att leta goda exempel och framgångsfaktorer och sprida dem till fler skolor, lärare och elever.

guldtrappanMed anledning av detta instiftades utmärkelsen Guldtrappan år 2015. Priset delas ut årligen till kommuner och andra skolhuvudmän som lyckats särskilt bra med att dra nytta av digitaliseringen för sina elevers  och pedagogers kunskapsutveckling, samarbete och personliga utveckling.

De huvudmän som nomineras till utmärkelsen ska utifrån styrdokumenten ha arbetat långsiktigt och strategiskt för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan. De ska också ha visat prov på gott ledarskap för kompetensutveckling och arbete med kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete.

Efter en öppen nomineringsprocess väljer en jury ut några särskilt goda exempel som går vidare i uttagningsprocessen. De utvalda kandidaterna till Guldtrappan 2016 är Simrishamns kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun och Västerås stad.

Guldtrappans jury säger att de har hittat många glädjande exempel och betydelsefulla framsteg i bred skolutveckling hos de nominerade skolhuvudmännen:

– De åtta skolhuvudmän som nominerats i år har både en god styrka i alla urvalskriterierna och några särskilda kvalitéer som anses viktiga att synliggöra för delande och spridning av erfarenhet.

Simrishamn är en av 8 kommuner som gått vidare i uttagningsprocessen

 

Guldtrappan juryns besök-1

Måndagen den 7 mars 2016 kom juryn till Simrishamn för att inhämta ytterligare information om hur elever och lärare använder datorn i utbildningen. Man besökte klassrum, intervjuade elever, lärare och skolledare och några elever och lärare visade hur de använder olika digitala verktyg och lärresurser i sitt dagliga arbete.

Vilka huvudmän som slutligen tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016, kommer att tillkännages under juni 2016 och själva utmärkelsen delas ut vid konferensen Framtidens lärande 11-12 oktober i Stockholm.

– Jag hoppas finalisterna kan inspirera andra kommuner och fristående huvudmän att utveckla arbetet med digitala lärresurser så att fler barn och elever får möjlighet att utveckla och fördjupa sin digitala kompetens under sin skoltid, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund och medverkande i juryn för Guldtrappan.

Med hjälp av denna presentation gav lärare från förskolan till och med gymnasiet sin samlade bild av hur man arbetar med datorn i skolan och hur man på varje skolstadium successivt bygger vidare på elevernas kunskaper och färdigheter:

De som höll denna del av presentationen var Ann-Louise Persson (Ali), som arbetar i årskurs 1-3, Jonjeta Vllasaliu och Jeanette Ovesson, som arbetar i årskurs 4-6, Anders Lind som arbetar i årskurs 7-9, Charlotta Wasteson från särskolan respektive gymnasiet och Jens Bodin, som arbetar på gymnasiet.

 

Här kommer bilder från ytterligare några presentationer som gjordes under dagen:

Guldtrappan juryns besök-7

Madeleine Liwell Jeppsson visade t ex hur läraren i verktyget Kaizena kan spela in muntlig respons med kommentarer kring vad som var bra och vad som kan utvecklas i elevernas skolarbeten. Lea, som är elev från åk 4 i Gärsnäs, visade sedan hur det fungerar när hon tar emot de muntliga kommentarerna.

 

Guldtrappan juryns besök-12

Britt-Marie Åkesson, som undervisar i årskurs 6 och Ann-Louise Persson, som undervisar i årskurs 2 visade hur de använder interaktiva läromedel i matematik respektive svenska och vilka fördelar, utmaningar och möjligheter de stött på.

 

Guldtrappan juryns besök-17

Oliver och Albin från gymnasieskolan Nova Academy berättade hur de arbetar med robotar, 3D-skanner och 3D-skrivare och visade bland annat hur de i 3D-modelleringsverktyget Blender ritat kända byggnader, såsom t ex denna modell över Parthenon.

 

Guldtrappan juryns besök-29

Marika Carlberg visade hur hon och hennes elever i årskurs 4 använder verktyget Google Sites och bygger hemsidor med allt kursinnehåll och bland annat uppläsnings-, översättnings- och stavningshjälp samlad och lättillgänglig för eleverna. På kursens hemsida kan de lägga upp texter i kombination med bild, ljud och film. Där har de bland annat sin planering av skolarbetet och vilka mål eleverna ska uppnå, fakta inom ämnet, förteckning över viktiga begrepp, olika typer av uppgifter anpassade för enskilda elever/ grupper/ fördjupning/ repetition och elevernas redovisningar.)

 

Guldtrappan juryns besök-30

Jaeninne Olesen, som är politiker från barn- och utbildningsnämnden, berättade om hur nämnden ser skolans digitalisering som ett viktigt skolutvecklingsprojekt och att Simrishamns framgångar beror på att man har en modig skolledning och en förvaltning som hela tiden stöttar. Tillsammans är man ett bra team. Jeaninne berättade också att barn- och utbildningsnämndens målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för kommunens lärare att göra ett bra jobb, ”Alla bra lärare ska vilja jobba i Simrishamns kommun”, och att se till att alla barn, från högpresterande till de som behöver mer stöd, ska få möjlighet att nå sina mål som individer.

 

Guldtrappan juryns besök-31

Ewa Kristensson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, talade bland annat om att digitaliseringen av skolorna i Simrishamn används för att skapa en mer varierad undervisning. Vi har kommit långt och är stolta över vårt arbete kring digitaliseringen i skolan och nu gäller det att hålla i och hålla ut i denna långsiktiga process. Digitaliseringen används också för att skapa likvärdighet och ökad tillgänglighet genom att det blir enklare att individanpassa undervisningen.

Guldtrappan juryns besök-35

De biträdande rektorerna Gunilla Nilsson och Ingela Andersson hade arrangerat dagen för juryns besök. De avslutade med att tacka alla deltagare, summera dagens intryck och visa en film om kommunens digitaliseringsprocess, från förskola till gymnasiet.

________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun

Vill du veta mer?

 

Bakom utmärkelsen Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Itslearning, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting, vilka alla medverkar aktivt i bedömningsarbetet.

Här skriver DIU (d v s Datorn i utbildningen) om de sju kriterier som gäller för Guldtrappan:  http://www.diu.se/guldtrappan/

Ystad Allehanda skriver om juryns besök här: ”Guldtrappa hägrar för Simrishamn”  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/guldtrappa-hagrar-for-simrishamn/

Här skriver Framtidens lärande/DIU om sitt besök i Simrishamn: http://www2.diu.se/framlar/2016/03/08/guldtrappan-besoker-simrishamns-skolor/

 

DSC_0214

Skolorna i Simrishamns kommun använder i dag nästan uteslutande Google Apps for Education (GAFE) och Google Chromebooks istället för Microsoft Office och PC-datorer. Google Apps for Education valdes för att det upplevs som användarvänligt och anpassat för att man ska arbeta och lära tillsammans. Chromebooks valdes för att de är nätta och lätta att hantera och passar med Googles internetbaserade programvaror. På bilden delas nya Chromebooks ut till elever i årskurs 5.

 

DSC_0199

Här gör elever i årskurs 6 i skolområde Simrislund presentationer av sig själva med hjälp verktyget ”Presentationer” Google Apps for Education.

 

Här har åk 8 engelska och tränar sig att översätta texter från engelska till svenska.

Här tränar sig elever i årskurs 8 på Korsavadsskolan i att översätta texter från engelska till svenska.

 

IMG_8093

På förskolorna i Simrishamns kommun använder man dokumentations- och kommunikationsverktyget Pluttra. Personalen och barnen skriver, filmar och lägger upp bilder som visar vad de gör och hur barnen utvecklas.

Här kan du läsa mer om några av Simrishamns kommuns framgångsrika och uppmärksammade it-satsningar: