Vad händer på Nova Academy just nu?

Det händer mycket intressant på kommunens två gymnasieskolor. I detta inlägg kommer vi att berätta om tre projekt som pågår på Nova Academy:

 • Programveckor då eleverna fördjupar sig i kurser som är specifika för det program de valt.
 • Projekt för medmänsklighet och mot främlingsfientlighet och rasism.
 • Projekt som utforskar hur man kan skapa mer sinnliga och poetiska lärmiljöer.

Programveckor

Programveckorna på Nova ger eleverna fördjupade ämneskunskaper, samtidigt som de bidrar till den positiva skolandan. Eleverna arbetar årskursövergripande och man fördjupar sig i större programspecifika projekt.

Programvecka Simon J Berger på Performing Arts-1

På Sports ägnade man till exempel sin senaste programvecka åt fotboll med inslag av kost, hälsa, ledarskap, träning med sjukgymnast och en heldag i Malmö med MFF. På Performing Arts bjöd man in flera gästlärare som undervisade eleverna i sina spetsområden. Bland annat hade Simon J. Berger, känd från bland annat Torka aldrig tårar utan handskar och Jönssonligan, en fördjupande workshop i hur man arbetar med text för teater. (Simon har för övrigt gått naturvetenskapligt program på Friaborgsskolan, som Österlengymnasiet hette när Simon gick där i slutet av 90-talet.) Här kan du hitta fler bilder från Simons besök:  https://flic.kr/s/aHsku8S7HD.

Projekt kring de mänskliga rättigheterna

Nova Academy har blivit utsett att få delta i ett stort nationellt projekt om medmänsklighet och mänskliga rättigheter initierat av Raoul Wallenberg Academy i samarbete med Friends. I början av februari startade därmed ”Kuben” och alla skolans ettor arbetar kring de mänskliga rättigheterna i fyra veckor. Det hela mynnar ut i att de inuti den svarta ”Kuben” skapar en installation på temat ”Artikel 5: Rätten att inte torteras”.

Kuben - för tolerans -5

Kuben står utanför Valfisken fram till slutet av augusti. Då flyttas den till Kungsträdgården i Stockholm för att delta i en utställning med 30 kuber från olika skolor i Sverige – en kub för varje artikel i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Här hittar du fler bilder på Kuben:  https://flic.kr/s/aHskuhc3AQ.

Projekt som bejakar elevernas sinnliga och poetiska sidor

Från och med slutet av februari och två veckor framåt kommer Nova Academy att delta i ett performance- och forskningsexperimentet lett av Sisters Academy. Tjugo performers kommer tillsammans med skolans lärare lägga om undervisningen för att under perioden undersöka hur man kan skapa en mer sinnlig och poetisk lärmiljö. Hela skolbyggnaden kommer från topp till tå genomsyras av projektets estetik och värderingar och med hjälp av ljussättning, ljudspår och scenografi förvandlas till en öververklig plats.

The Takeover på Nova Academy-4

Så här beskriver projektets konstnärliga ledaren Gry Worre Hallberg projektet The Takeover för lärare och elever på Nova Academy: ”Vi bjuder in lärarna att förnya sin undervisning med fokus på att stimulera de mer sinnliga, poetiska och taktila sidor av sin undervisning – allt med fokus på den estetiska dimensionens betydelse för lärandet och att vara människa i allmänhet.”

Andreas Liljeglimt, rektor på Nova Academy är glad och stolt över att skolan blivit utvald för projektet:
”Kreativitet och inspiration är skolans huvuduppdrag. Genom Sisters Academy hoppas vi utmana våra arbetssätt och föreställningar om lärande och förhoppningsvis hitta nya vägar till än mer inspirerande och kreativ undervisning.”

Under de två veckor som projektet pågår så kommer alla lektioner fortsätta hållas, men lärarna arbetar tillsammans med performers för att utveckla nya sätt att förmedla just sin kunskap. Att arbeta med nya metoder och kreativ inlärning är något lärarna ser fram emot.
”På Nova Academy har vi en vilja att ständigt utvecklas, ligga i framkant, vara modiga, lyhörda och flexibla, något som vi tror Sisters Academy kan bidra med i allra högsta grad. Att få uppleva The Takeover på vår skola är en fantastisk möjlighet”, menar Anna Kesar, som arbetar som lärare på skolan.

Den 4 mars bjuder Nova Academy och Sisters Academy in allmänheten till Öppet Hus. Anmäl ditt intresse i förväg via epost till nana@sistershope.dk. Här kan du hitta fler bilder:  https://flic.kr/s/aHskuoMooR.

________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun

Vill du veta mer?

Nova Academy är ett kommunalt gymnasium beläget mitt i Simrishamn. I dagsläget går ungefär 120 elever i åk 1 och 2 på skolan, som erbjuder högskoleförberedande program. Skolan öppnade 2014. Läs mer på www.novaacademy.se

Här kan du läsa mer om Kub-projektet:  http://raoulwallenberg.se/kubprojektet/

Sisters Academy är ett stort nordiskt projekt i korsningen mellan performancekonst, forskning, pedagogikutveckling och aktivism. Det leds av danska performancegruppen Sisters Hope och genomförs i Skåne i samarbete med kulturscenen Inkonst i Malmö som ett tvådelat projekt under namnet Sisters Academy Malmö.

Sisters Hope är en performancegrupp och rörelse som arbetar i kryssfältet mellan performancekonst, utbildning, forskning och aktivism. Läs mer på www.sistershope.dk

Inkonst är en kulturscen i Malmö som presenterar interdisciplinära och nyskapande verk inom scenkonst och musik. Inkonst fungerer både som en scen för internationella akter och det lokala kulturlivet i Malmö. Läs mer på www.inkonst.com

Den första delen i projektet, The Boarding School, genomfördes på Inkonst under september 2015, då Inkonst under tre veckor förvandlades till en dygnetruntöppen internatskola. Varje dygn checkade 30 nya elever in och tillsammans med 25 performers i rollerna som lärare utforskade och utvecklade de nya metoder för sinnligt lärande. I del två, som går under namnet The Takeover, sätts detta på sin spets när hela teamet med performers kliver in i en verklig gymnasieskola och tillsammans med skolans lärare och elever lägger om undervisningen för att testa nya sätt att lära och inhämta kunskap.

Under våren 2014 genomfördes ett projekt liknande The Takeover på en skola i Odense i Danmark. Projektet fick mycket uppmärksamhet, ända upp på utbildningsdepartementet, och erfarenheterna var positiva. Efter de två veckornas slut har skolan fortsatt att arbeta med sinnligt lärande och nya metoder.

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn

Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi med barn och ungas lärande varenda dag. Våra verksamheter vilar på två ben: ”Kunskaper och färdigheter” och ”Normer och värden”. Dessa två områden är lika viktiga och beroende av varandra. När det råder balans får vi framgångsrika verksamheter.

Ewa_Kristensson

Jag heter Ewa Kristensson och har sedan femton år tillbaka arbetat som chef i skolans värld, med allt vad det innebär. Jag ville gärna anta utmaningen att utveckla morgondagens förskola, skola och kulturskola i Simrishamns kommun, och den 10 augusti i fjol tillträdde jag tjänsten som barn- och utbildningschef.

Två av anledningarna till att jag valde att söka jobbet var dels Kulturgarantin, dels arbetet med barnkonventionen genom bland annat den lokala barnombudsmannen och kommunens uttalade vilja att lyssna på barn och unga. En tredje anledning var arbetet med det digitala lärandet i skolan. Det framgångsrika arbete som görs inom dessa tre områden sticker ut och när vi i höstas fick den hedrande femtonde platsen i landet i Lärarförbundets ranking kändes det tydligt att vi är på rätt väg.

lärarförbundets kommunrankning3

Jag anser att kulturell medvetenhet, kulturella uttrycksformer och ett entreprenöriellt förhållningssätt ger engagerade medborgare, gör livet rikare och förbereder våra barn och unga för livet, demokratin och arbetslivet. Simrishamns kommuns kulturgaranti ger barn och unga möjlighet att uppleva professionell kulturutövning och att själva skapa och påverka sin omgivning med hjälp av kultur. Alla barn och unga ska ges möjlighet att känna att de vill och kan uttrycka sina åsikter och välja på vilka sätt och med vilka uttryck. För att stärka barn och ungas rättigheter behöver samverkansformer alltid vidareutvecklas och i Simrishamn har ett sådant förvaltningsövergripande arbete precis inletts mellan vår förvaltning och socialförvaltningen. Det framgångsrika arbetet med det digitala lärandet i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete kommer att fortsätta.

För mig är det viktigt att påverka barns och ungas möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och att ge dem förutsättningar att möta framtiden. Då blir tre delar viktiga:

 1. Stark och välkänd identitet. Det är nödvändigt att vi har en gemensam bild av vilka vi är och vart vi ska, att vi ser helheter, tar ansvar, har goda resultat och är ambassadörer.
 2. Medveten värdestyrning. Det är självklart att arbeta med normer och värden i den dagliga gärningen och att öka medvetenheten kring människors lika värde och det demokratiska uppdraget.
 3. Ständiga förbättringar. Vi har alla ett ansvar för att utveckla varierande arbetssätt och arbetsformer och föra verksamheten framåt.

Välkomna att ta del av eller arbeta med oss för barn och ungas framtid – barn och unga hörs och syns i Simrishamn!

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef

DSC_0721

 

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner:

Här kan du läsa mer om Simrishamns kommuns arbete med Barns rättigheter:

DSC_1249

Här kan du läsa mer om Kulturskolan och Kulturgarantin i kulturgarantiSimrishamns kommun:

 

Stor fest när Kulturskolan i Simrishamn inviger sina nya lokaler

 

Här kan du läsa mer om några av våra digitala satsningar i Simrishamns kommun:

IT utmärkelse -6

Nära samarbete mellan skola och socialtjänst för barnens bästa

Tillsammans med föräldrar och vårdnadshavare vill skolorna och socialtjänsten i Simrishamns kommun skapa så goda förutsättningar som möjlighet för att våra barn och unga ska må bra, utvecklas och få en bra start i livet.

I början av februari 2016 hade skolorna och socialtjänsten i Simrishamns kommun därför en samverkansdag med ledorden ”samsyn, samarbete och struktur”. Medverkade gjorde ett 40-tal nyckelpersoner från kommunens skolor och socialtjänst samt deras chefer.

Barnkonventionen Artikel 3

En röd tråd genom konferensen var FN:s Barnkonvention och hur vi ska kunna förbättra vårt arbete för barns och ungas bästa. Detta hoppas vi kunna uppnå genom …

 • ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter och
 • förbättrade rutiner för samverkan och samarbete.

***

Samverkansdagen inleddes med att barn- och utbildningschef Ewa Kristensson och socialchef Stina Lundqvist gav sin syn på samverkan och samarbete.

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-19Stina vill att det ska vara lätt och tydligt hur man kan ta hjälp av socialen. Hon berättade att ärenden kan ha en tendens att stanna i skolan fram till dess att läget blir akut. När man väl kontaktat socialtjänsten kan man därför bli väldigt frustrerad ifall det inte händer något direkt. Istället vill hon uppmuntra skolpersonal att, redan innan det hinner gå så långt, ringa socialtjänsten för rådgivning. Stina tog också upp hur viktigt det är att vi får in samarbetsrutiner som inte är personbundna: ”Oavsett vilken skola barnet går i eller vilken socialsekreterare barnet har, ska samverkan fungera.”

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-22Ewa berättade att hon upplevt att det finns ett oerhört stort hjärta i kommunen. Hon talade om hur viktigt det är med samarbeten mellan förvaltningar, att man inte bara fördjupar sig inom sina respektive kompetenser utan att man även skapar tydliga strukturer för hur man ska arbeta ihop, och att det dessutom är viktigt för befolkningsutvecklingen att vi är erkänt duktiga på det: ”Vi behöver hitta varandras roller och organisera mellanrummen. Tillsammans ska vi arbeta så att barn och unga hörs och syns i Simrishamn!”

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-7

Det avslutande handslaget fungerade som symbol för gemensamt ansvarstagande, ömsesidig respekt för varandras verksamheter och en tydlig signal att vi är beredda att ge varandra en hjälpande hand för att på bästa sätt kunna stötta kommunens barn och ungdomar.

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-25Ulla Winza, chef för resursenheten i Tomelilla kommun, var inbjuden som inspiratör och ledare för dagens program. Ulla har en bakgrund som lärare och rektor, och alltså erfarenhet från både skola och socialtjänst. Hon har sett hur man i båda förvaltningarna vill väl och har ett stort engagemang i sina olika uppdrag: ”Men ett plus ett kan bli tre om man ser varandra som resurser och samarbetspartners.”

Bland annat ledde Ulla en paneldiskussion med cheferna inom skola och socialtjänst. Diskussionerna kretsade kring förvaltningarnas uppdrag och befogenheter och tillsammans funderade man kring utmaningar och möjligheter vid ett fördjupat samarbete: ”I Simrishamn kan man minsann!”

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun

Deltagare vid paneldiskussionen var rektor för skolområde Nord Christina Bergkvist, enhetschef för barn och ungdom Mats Bengtsson, Simrishamns kommuns barnombudsman Marie Lundin, avdelningschef för Individ och familjeomsorg Per Persson och samtalsmoderator Ulla Winza.

Utifrån en autentisk fallstudie träffades man sedan i tvärgrupper för att diskutera:

 • Hur man ska kunna arbeta förebyggande för att undvika att våra barn och unga far illa?
 • Vilka uppdrag och befogenheter har skolan respektive socialtjänsten? Hur kan de två olika förvaltningarna hjälpa barn och ungdomar som ändå kommer i stora svårigheter?
 • Vad behöver vi för rutiner och struktur för att få till ett välfungerande samarbete? Vem/vilka ska göra vad och när ska det göras?

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-58

I tvärgrupperna ingick bland annat socialsekreterare, familjehemssekreterare, kuratorer, elevstödssamordnare och socionomer. Även rektorer/förskolechefer och enhetschefer samlades för diskussion gruppvis.

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-52

Samverkansdagen avslutades med att grupperna redovisade sina resultat. Per Persson, chef för individ och familj, och rektor Christina Bergkvist sammanfattade sedan dagen och informerade om hur man planerar fortsätta samarbetet mellan skolan och socialtjänsten: ”Tanken är nu att vi fortsätter utvecklingsarbetet under våren i en referensgrupp och i en arbetsgrupp med syfte att ta fram rutiner och konturer i vårt samarbete. Vår ambition är att dessa kan ligga beslutade och klara till hösten 2016.”

Deltagarnas utvärdering av dagen visar att det var uppskattat att man fick tid att träffas under en heldag och att det funnits ett behov av att lära känna varandra och att få kunskap om varandra verksamheter. Deltagarna värdesatte även programmets tydliga struktur och att deras chefer haft möjlighet att delta hela dagen.

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten i Simrishamns kommun-48

 

________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun

Vill du veta mer?

Här hittar du fler bilder från samverkansdagen:   https://flic.kr/s/aHskqudnXk

Här kan du läsa mer om Simrishamns kommuns arbete med Barns rättigheter:

Skolinspektionen besöker Simrishamns kommun

Vart tredje år genomför Skolinspektionen regelbunden tillsyn av kommunernas förskolor och skolor. Det övergripande syftet med inspektionerna är att Skolinspektionen vill bidra till att alla barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen.

 

Skolinspektionen är en statlig myndighet med uppdrag att granska skolor och bedöma ansökningar om att driva fristående skolor. Målet är en god utbildning i trygg miljö.

 

Under vårterminen kommer Skolinspektionen att granska kommunen som huvudman och göra tillsyn av Simrislundsskolan, Borrby skola, Korsavadsskolan, Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan.

Dessutom granskas följande enskilda huvudmän: Hammenhögs friskola, Stiftelsen Sophiaskolan Österlens Waldorfskola, Nils Holgerssonsskolan och FAMN.

Skolinspektionen granskar områden som man anser är avgörande för barns och ungdomars utveckling och lärande. Brister inom dessa områden riskerar därför få allvarliga konsekvenser för deras rätt till en utvecklande och trygg skolgång.

I samband med tillsynen tittar man bland annat på offentlig statistik, tidigare erfarenheter, besöker klassrum och intervjuar chefer, rektorer, pedagoger, assistenter och elever. Skolinspektionen gör därefter en analys och fattar beslut utifrån det material som man samlat in. Tillsynen kan leda till allt från att man inte hittat några brister till att en skola tvingas stänga. Efter att beslut fattats ger Skolinspektionen råd och vägledning och följer upp hur respektive skola jobbar vidare med de punkter som de behöver utveckla. På så vis kan tillsynen fungera som ett stöd i skolornas utvecklingsarbete.

Skolinspektionen bedömer bland annat undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet och styrning och utveckling av verksamheten. På gymnasie- och gymnasiesärskolor granskar man även grundläggande behörighet, introduktions-program och hur skolornas arbetsplatsförlagda lärande (APL) fungerar.

Vill du veta mer?

På Skolinspektionens webbplats kan du läsa mer om Skolinspektionens arbete:  https://www.skolinspektionen.se/

Här hittar du information som vänder sig direkt till vårdnadshavare:  https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/For-foraldrar/

Skolinspektionen har också skapat en webbplats som handlar om elevers rättigheter i skolan och vänder sig till elever:  https://elev.skolinspektionen.se/sv/