Nova Academy – en modern gymnasieskola med eleven i centrum

I dag ska vi fortsätta att berätta om Simrishamns kommuns nya teoretiska gymnasium, Nova Academy. Skolan startade hösten 2014 och är redan framgångsrik. Alla studieplatser är fulla och kommunen har tvingats att tacka nej till flera elever som velat byta till Nova Academy. Även höstens klasser ser ut att bli fulla.

Vad är då orsaken till att Nova Academy blivit så populär?

Under vårterminen har jag besökt flera lektioner på Nova Academy, tagit del av utvärderingar och pratat med elever och lärare för att försöka ta reda på vad de gillar med sin skola. Här kommer en sammanställning (utan inbördes rankning):

Elever väljer Nova Academy för att skolan erbjuder …

 1. eftersökta program och profiler,
 2. stöd att nå elevernas personliga mål,
 3. centralt läge och fräscha lokaler,
 4. elevinflytande och ansvar,
 5. gemenskap och trygghet,
 6. engagerade lärare och engagerande pedagogik,
 7. det man gör är ”på riktigt”,
 8. internationella utbyten,
 9. gratis resor för alla elever och
 10. samarbete med Friskis och svettis

Här kan du läsa mer om de olika punkterna i sammanställningen:

Eftersökta program och profiler

Skolledningen på Nova Academy har frågat kommunens högstadieelever vilken typ av gymnasieutbildningar de är intresserade av att söka. Det har lett till att Nova Academy kan erbjuda program och profiler som våra ungdomar efterfrågar.

Hösten 2015 kommer Nova Academy att ha …

 • ett estetiskt program med inriktning teater, musik och dans,
 • ett samhällsvetenskapligt program med inriktning information och kommunikation alternativt fotboll och
 • ett naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap.
Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

Det finns goda möjligheter att läsa språk på Nova Academy. Här har Dafvid Hermansson Franska, steg 3 tillsammans med Minou Hellgren, Hedvig Åkerberg och Lovisa Telg.

Eftersom kommunens elever har önskat extra satsning på engelska, har man valt att göra Nova Academy till en bilingual school. Här kan du läsa mer om vad det innebär: Bilingual School. Skolans elever kan välja att förbereda sig för Cambridge-certifikaten FCE (First Certificate in English) eller CAE (Certificate of Advanced English), vilket gör det lättare att söka utbildningar utomlands efter studenten.

I dagsläget erbjuds också undervisning i tyska, franska, spanska och japanska. Även andra språk kan komma ifråga, om elever visar intresse för det. Det finns alltså goda möjligheter att studera språk på Nova Academy.

Stöd att nå personliga mål

De elever som tar studenten vid Nova Academy får behörighet att söka vidare till högskolor och universitet. Eleverna har möjlighet att skräddarsy sin utbildning och de uppskattar att de kan boka in extra lektioner med sina lärare om de kommer efter i sina studier eller vill arbeta extra för att komma in på attraktiva universitetsutbildningar.

Uffe Holmström diskuterar matematik med by bufsimrishamn, on Flickr

Lärarna finns till hands för att ge extra stöd och inspiration till sina elever. Här diskuterar Uffe Holmström matematik med Vinga Andreasdotter (samhällsvetenskapligt program) och Felicia Svärdh (estetiskt program).

Centralt läge och fräscha lokaler

Skolan ligger i ljusa och nyrenoverade lokaler centralt i Simrishamn. Man håller i dagsläget till på Valfisken, mitt emot Simrishamns resecentrum, och till hösten (2015) får man även fina lokaler på Marint Centrum, nere i hamnen.

Skolans elever har fått namnge de olika rummen på skolan. Namnen har en tydlig koppling till fotbollen och kultur- och mediavärlden.

Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

Eleverna har gett det här klassrummet namnet ”Greenroom”. På bilden ser du Niclas Törnbladh undervisa samhällsvetare i digital design. Vid mitt besök förberedde de ett internationellt samarbetsprojekt med nyhetssändningar via ClassNetNews.

Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

Här ser du några elever sitta och jobba i sofforna i det rum som eleverna döpt till ”King´s Landing”, efter huvudstaden i fantasyserien Game of Thrones. Eleverna läser kursen digital design för Niclas Törnbladh och har fått i uppgift att bygga 3D-modeller i det digitala verktyget Blender.

Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

I ”Galleriet” finns en stor spegelvägg och en ny dansmatta med värmeslingor. Här undervisar Anna Kesar esteterna i dans.

Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

Sara Dahl undervisar esterna i körsång. Körsång är ett obligatoriskt ämne på det estetiska programmet. Körmusiken används i esteternas egna produktioner och eleverna deltar även i stora externa körprojekt tillsammans med andra körer och körledare.

Nova Academy Sports

Eleverna på Nova Sports har god tillgång till konstgräsplanen vid Korsavadsskolan, vilket innebär att de kan spela på gräs året om.

Elevinflytande och ansvar

Simrishamns kommun har med hjälp av Marie Lundin, Simrishamns lokala barnombudsman, tagit fram en handlingsplan för att stärka barns och ungdomars rättigheter. I den står bland annat att kommunens samtliga verksamheter ska utarbeta arbetssätt för att lyssna in barns och ungdomars åsikter i frågor som berör dem. Även i skollagen står det om skolans demokratiuppdrag. Målsättningen att skapa strukturer för ett tydligt elevinflytande rimmar väl med hur man arbetar på Nova Academy.

Simrishamns barnombudsman visar kommunen by bufsimrishamn, on Flickr

Simrishamns kommuns barnombudsman Marie Lundin anser att Nova Academys elevparlament är en bra modell för inflytande och delaktighet för elever. Hon hoppas därför att denna modell ska inspirera fler skolor.

Ungefär en gång per månad utvärderar eleverna på Nova Academy hur de trivs och vad de tycker fungerar bra och vad som behöver förbättras på skolan. Deras utvärderingar används sedan som underlag för planeringen av skolans verksamhet.

Elevparlamentet på Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

Nova Academys verksamhet utvärderas ungefär en gång i månaden genom att eleverna svarar på en digital enkät. Därefter deltar alla elever i skolans elevparlamentet.

Efter utvärderingarna samlas elevparlamentet, vilket består av alla Nova Academys elever tillsammans med lärare och rektor. I elevparlamentet får eleverna information från sin rektor och från sina ministrar (skolans demokratiskt valda elevrepresentanter) och man diskuterar utvärderingarna och andra viktiga skolfrågor. Lärarna, skolministrarna och rektorn lyssnar på elevernas önskemål och försöker att tillgodose dem på ett eller annat sätt. Eleverna säger det här systemet ger dem ett inflytande som gör att de känner eget ansvar för sin utbildning och skola. De vill hjälpa till att genomföra det som beslutats.

Elevparlamentet på Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

Varje läsår röstar eleverna fram elevrepresentanter med olika ansvarsområden. Dessa representanter deltar i ledarskapsutbildningar och är med och fattar viktiga beslut för skolan. På elevparlamentets möte i februari blev Sofie Albäck Nilsson vald till mötets sekreterare, Andreas Liljeglimt deltog i egenskap av rektor, Matz Hammarström blev vald till mötets ordförande, skolminister Moa Bruke öppnade mötet, Minou Hellgren deltog i egenskap av skolans omvärldsminister och Viktor Ekblom som skolans socialminister.

Elevparlamentet på Nova Academy by bufsimrishamn, on Flickr

På elevparlamentet får eleverna information om skolans utveckling och vad som kommit fram i utvärderingarna och de kan komma med tips och tankar kring hur skolans verksamhet kan förbättras

Gemenskap och trygghet

Känslan av gemenskap är en av de främsta anledningarna till varför eleverna trivs på Nova Academy. Det är god sammanhållning på skolan och eleverna säger att de tycker att man kan vara sig själv. Utvärderingarna visar också eleverna känner sig trygga på skolan.

Eleverna på Nova Academy säger att det finns flera saker som påverkar sammanhållningen positivt, framför allt att …

 • de märker att de blir lyssnade på och kan påverka skolans utveckling,
 • de har fasta schematider mellan 9:00 och 15:00, så alla elever och lärare på skolan, oavsett program eller profil, har rast och lunch samtidigt,
 • de har en timmes lunch tillsammans varje dag,
 • de har alla samma form av pendelkort och
 • de gör många studiebesök och studieresor tillsammans.
Dans på Nova Academy by cwasteson, on Flickr

Många av de elever som jag pratat med säger att det är väldigt god gemenskap på skolan. Eftersom alla elever har rast samtidigt är det lätt att umgås även med kompisar på andra programmen.

Engagerade lärare och engagerande pedagogik

Eleverna beskriver sina lärare som engagerade och kunniga och de tycker att undervisningen känns modern. Många trycker särskilt på att de gillar att flera av lärarna arbetar tillsammans med ämnesövergripande teman. De säger att kunskaperna på så vis vävs samman, att man lättare kan fokusera och förstå hur allt hänger ihop.

Lärarna försöker också få de olika kurserna att bli mer engagerande genom att knyta dem till olika former av studiebesök och studieresor och genom att variera redovisningsformerna. En slutredovisning kan med andra ord vara allt från ett skriftligt prov eller en muntlig redovisning till en dansföreställning eller en välgörenhetsgala. Här kommer två bilder från olika redovisningssammanhang, tagna av skolans personal:

Ibland sker redovisningarna skriftligt med hjälp av dator.

dansredovisning brott och straff

Ibland sker redovisningarna muntligt eller som här i dansform. Denna bild är tagen i samband med en temaredovisning om Brott och Straff: ”Ånger, Ärlighet, Önskan” – med Sara Bergström, Nellie Björklund och Fia Genberg.

Undervisningen och planeringen av olika teman och studiebesök utvärderas regelbundet, vilket innebär att man snabbt kan fånga upp eventuellt missnöje och göra något åt eventuella problem och dra nytta av beröm när man vill göra mer av det som funkar bra.

Niclas Törnbladh, Uffe Holmström och Mat by bufsimrishamn, on Flickr

Lärarna samarbetar mycket, bland annat på grund av att de lägger upp mycket av sin undervisning i form av ämnesövergripande teman. Här sitter Niclas Törnbladh (digital design), Uffe Holmström (matematik och fysik) och Matz Hammarström (svenska, engelska, religion och filosofi).

Det man gör är ”på riktigt”

Sedan 2011 samarbetar Simrishamns kommun och Malmö FF kring Fotbollsakademin på Korsavadsskolan.

Sedan 2011 samarbetar Simrishamns kommun och Malmö FF kring Fotbollsakademin på Korsavadsskolan. Sedan 2014 har samarbetet utökats till att gälla även gymnasiet.

De olika undervisningsgrupperna på Nova Academy tar regelbundet in gästlärare som är mitt uppe i sina yrkeskarriärer inom områden som eleverna är specialiserade inom och nyfikna på. Det kan handla om allt från yrkesfotografer till professionella dansare respektive fotbollsspelare.

Nova Sports har ett nära samarbete med Malmö FF. Träningsförhållandena är goda och eleverna tränar på skoltid varje dag. De flesta träningspass är på fotbollsplanen, men även fys- och teoripass ingår. Skolans tränare brinner för fotboll och är professionellt utbildade fotbollsinstruktörer. Via MFF får eleverna dessutom regelbundet besök av mycket erfarna gästlärare och flera gånger per termin gästtränar eleverna hos MFF i Malmö.

Nova Academy Sports

Här har samhällsvetarna med inriktning ”Sports” träning på konstgräsplanen under ledning av Andreas Yngvesson.

På Nova Academy arbetar man med ämnesövergripande teman fyra eftermiddagar i veckan i mellan tre och sjuveckors-perioder. Till varje tema planeras studiebesök och studieresor. Målet är att eleverna så ofta som möjligt ska få möjlighet att se konkreta exempel på det som man lär sig i skolan. Studiebesöken och redovisningarna blir inte bara en del av lärandet, utan man strävar efter att lärandet även ska göra avtryck i samhället: det kan handla om allt från att eleverna publicerar vad de lärt sig på Internet till att de håller i en musikgala för att samla in pengar till välgörenhet.

Sveriges Riksdag

Bild på Sveriges Riksdag, tagen av Tanja och hämtad från Flickr med licensen CC (by, nc,sa).

Ett tema som man arbetat med under hösten är “Demokrati, samhälle, påverkan”. Man lärde sig hur samhället fungerar genom en kombination av att ta reda på fakta, delta i rollspel och öva sig i konkret praktik. Skolans elever reste till Stockholm där de bland annat fick en guidad tur på Sveriges Riksdag och en informations- och frågestund med en riksdagsledamot. I samband med riksdagsbesöket skrev de krönikor och flera av dessa publicerades senare på riksdagens hemsida. På hemmaplan bjöd eleverna in representanter för de olika politiska partierna i Simrishamn och hade skolval.

För att öka elevernas förståelse och engagemang genomförde man ”Riksdagsrollspelet”, som är ett upplevelsebaserat spel om parlamentarism och demokrati. Det avslutades med debatter och beslut i fullmäktigesalen i Simrishamns stadshus.

Eleverna får regelbundet träna sig i att utöva sina demokratiska rättigheter ”på riktigt” genom att Nova Academy har skapat ett Elevparlament där alla skolans elever deltar och genom att eleverna i direktval fått utse tre skolministrar som ska ta extra ansvar för skolans utveckling och gå ledarskapsutbildningar.

Välgörenhetslunch by cwasteson, on Flickr

Inom temat ”Musikhjälpen” valde eleverna bland annat att ha en välgörenhetslunch med information, soppa, försäljning, underhållning och insamling till förmån för arbetet med att stoppa spridningen av hiv.

Välgörenhetslunch by cwasteson, on FlickrSista veckorna precis före jul valde eleverna på Nova Academy att delta i Sveriges Radios projekt ”Musikhjälpen” som 2014 hade som mål att informera om hiv och aids och samla in pengar till arbetet att stoppa spridningen av hiv.

För eleverna på Performing Arts låg tyngdpunkten på att förbereda och genomföra publika event: gatumusik, lunchsoppa med musikunderhållning, flashmob och stödgala. Eleverna på Sports och Digital Design filmade, fotograferade, bakade och tillverkade och sålde armband med text i stil med ”Fight hiv”.

Välgörenhetslunch by cwasteson, on FlickrDe elever som läste kursen “Journalistisk, reklam och information” fungerade som reklambyrå och utformade och uppdaterade projektets hemsida och facebooksida, skrev texter och gjorde affischer. De hade också en fotoutställning under stödgalan.

Under temats gång tog eleverna reda på fakta om FN:s millenniemål och lärde sig referatteknik samtidigt som de fördjupade sina kunskaper om hiv. Sista veckan före jul såg och diskuterade alla skolans elever två filmer med stark anknytning till hiv: Torka aldrig tårar utan handskar och Dallas Buyers Club, och de skrev sedan en filmrecension på engelska. Här kan du hitta mer info (och bilder) om elevernas arbete med temat ”Musikhjälpen”: http://novahjalpen.wordpress.com.

Andra teman som man arbetat med har varit “Individ, identitet, livsval” då man bland annat fick besök av Emerich Roth som överlevt förintelselägren under andra världskriget, och “Lag & rätt – brott & straff” då man bland annat besökte Tingsrätten i Malmö och följde några olika mål. Just nu håller man på med temat ”Hållbar utveckling”.

Internationella utbyten

Nova Academy deltar i internationella projekt och planerar utbyten med skolor i bland annat Tyskland, Frankrike och Spanien. I höstas reste tre av skolans elever (ministrarna Minou Hellgren, Viktor Ekblom och Moa Bruke Öhman) på en ledarutbildning i Normandie. Skolan tar också in gästlärare från andra länder.

Just nu förbereder sig samhällsvetarna på profilen Digital Design för att de ska rapportera nyheter från Sverige och Simrishamn i det internationella filmprojektet ClassNetNews 2015. I projektet deltar även elever från skolor i Irland, Finland, Litauen, Slovenien, Portugal, Indien, Malaysia och Japan.

classnetnews 2015

I projektet ClassNetNews 2015 gör eleverna på profilen Digital Design nyhetsrapportering i samarbete med elever från allt från Finland till Japan. Bilden är tagen av Niclas Törnbladh.

Gratis resor för alla elever

DSC_0284Alla elever får ett pendelkort som gäller i hela Skåne både vardagar och helger under terminstid. Det bidrar positivt till gemenskapen genom att alla elever reser under samma förutsättningar. Det gör det också lättare att göra studieresor och att träffas utanför ordinarie skoltid.

Samarbete med Friskis och svettis

DSC_0275Eleverna på Nova Academy varvar vanliga idrottslektioner med träningspass på Friskis och svettis. När de är på Friskis och Svettis tränar de enligt individuellt anpassade träningsprogram och de kan få stöd av både Nova Academys lärare i idrott och hälsa och av Friskis och Svettis instruktörer.

Nova Academy har ett avtal som innebär att eleverna har möjlighet att träna på Friskis och svettis även utanför skoltid.

Var man håller lektionerna i idrott och hälsa varierar mellan de olika idrottshallarna på Korsavad, badhuset och Friskis och Svettis, beroende på vilket eller vilka moment man jobbar med. När eleverna tränar på lektionstid på Friskis och svettis får handledning av sin lärare i idrott och hälsa.

Lektionerna i idrott och hälsa hålls växelvis i någon av de olika idrottshallarna på Korsavad, badhuset eller Friskis och Svettis, beroende på vilket eller vilka moment man jobbar med. Här ser du elever från Nova Academy träna på Friskis och Svettis under handledning av Helene Berg, ämneslärare i idrott och hälsa.

_________________________

 Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun

Vill du veta mer?

Hösten 2015 erbjuder Nova Academy tre program och fyra olika profiler:

 1. estetiskt program med inriktning musik och programfördjupning i teater och dans: ”Performing Arts”,
 2. samhällsvetenskapligt program med inriktning medier, information och kommunikation: ”Digital Design” respektive ”Sports” och
 3. från och med ht 2015 naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap ”Science”.

Här kan du se en film av Malmö TV om bakgrunden till Nova Academy:

Här kan du hitta mer information och bilder från elevernas vardag:

På Skolverket kan du läsa mer om de olika gymnasieprogram som erbjuds på Nova Academy:

I Skollagen kan du läsa om …

 • skolans demokratiuppdrag, t ex i 1 kap, 4 §:”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”
 • och om elevers rätt till inflytande över sin utbildning, t ex i 4 kap, 9 §:”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.”  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Barngruppen Blåvinge – för barn som har det svårt hemma

Känner du till ett barn i åldern 7-12 år som lever i en familj där en eller flera vuxna har en psykisk sjukdom, missbrukar alkohol eller andra droger eller genomgår en konfliktfylld separation, så kan du hjälpa honom eller henne genom att tipsa om barngruppen Blåvinge.

Annica Lindh och Birgitta "Gittan" Ericson

Blåvinge-grupperna träffas tillsammans med Annica Lindh och Birgitta ”Gittan” Ericson på KAK-huset vid Rosentorget i Simrishamn.

I ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen förbereder nu Annica Lindh och Gittan Ericson för nya Blåvinge-grupper, som ska starta till hösten. De informerar om Blåvinge-satsningen, tar emot anmälningar och sätter ihop grupper av barn som har liknande erfarenheter och som de tror kan trivas ihop.

Många barn är drabbade och behöver stöd

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år som lever eller har levt i en familj där en eller flera vuxna mår dåligt och är ledsna eller arga, har någon form av psykisk sjukdom, dricker mycket alkohol eller använder andra former av droger. Det kan också handla om barn vars föräldrar går igenom en konfliktfylld skilsmässa.

Barngruppen Blåvinges målgrupper

Barngruppen Blåvinge vänder sig till barn vars vårdnadshavare har så stora svårigheter att de inte orkar ta tillräcklig hänsyn till sina barns behov. Det kan till exempel handla om att psykisk ohälsa, djupa konflikter mellan de vuxna, kemiskt beroende eller psykiskt eller fysiskt våld.

Många barn är drabbade och i behov av extra stöd

Fler barn än man kanske skulle tro har stora problem hemma. Många av dem vågar eller vill inte berätta om hur de har det. Kanske är de rädda för att verka annorlunda eller för att deras föräldrar ska råka illa ut om någon får veta. Klossarna på bilden symboliserar en genomsnittlig skolklass och de blå klossarna visar hur många barn som skulle vara i behov av att delta i Blåvinge-gruppen eller liknande satsningar.

När föräldrar har stora problem påverkas alla i deras omgivning och särskilt deras barn. Det är många barn som fokuserar på att försöka hjälpa sina föräldrar. Det kan i förlängningen leda till att barnen döljer sina egna känslor och och utvecklar starka försvar.

Många barn som mår dåligt döljer det med hjälp av olika försvar

Många barn som mår dåligt döljer det med hjälp av olika former av försvar. Barn som innerst inne är väldigt rädda eller ledsna kan till exempel bete sig som om de vore arga på allt och alla eller till och med som om allt är frid och fröjd. Bilderna används för att illustrera vanliga försvar och ingår i ett material utvecklat av Jette Boberg.

Hjälp för barn att förstå och må bättre

Det är vanligt att barn i problemfyllda familjer tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen. Genom att delta i en Blåvinge-grupp får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor i förhållande till det som sker i det dagliga livet, bli mer medvetna om sig själva och sina behov, dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn och avlastas från skuld.

Det är viktigt att påminna barnen om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel.

Många barn som har problem hemma känner både skuld och skam. Därför är det viktigt att vi hjälper dem att förstå att det är de vuxna som har ansvaret för att en familj ska fungera och att de inte är ensamma om att problem i sin familj.

Syftet med Blåvinge-grupperna är att barn som har det jobbigt ska få chans att …
• må bättre,
• lära sig mer om sig själva,
• träffa andra barn som varit med om liknande saker,
• ha roligt,
• känna att det är ok att prata om svåra saker och ställa känsliga frågor,
• lära sig att göra saker som är bra för dem själva och
• få veta mer om kriser och om känslomässiga sjukdomar.

Det som görs och sägs i gruppen är hemligt för utomstående

Blåvinge-grupperna träffas en gång i veckan, totalt tjugo gånger, och varje träff är två timmar. Grupperna är små och består aldrig av mer än 6 barn. Det är samma barn varje gång och det är alltid Gittan och Annica som är ledare.

Fotöljerna står i en rund ring och det ligger ett mjukt och kramgott hjärta på varje plats

På KAK-huset står fotöljerna i en rund ring och det ligger ett mjukt och kramgott hjärta på varje plats.

Träffarna har olika teman som handlar om känslor, familjen, risker och val, självkänsla, försvar och de känslomässiga sjukdomarna. Man har avslappning, ritar, ser film, läser böcker, leker lekar, har rollspel och varje gång fikar man tillsammans.

De olika träffarna har olika teman.

Några av utbildningens teman tar upp problem såsom ”psykisk ohälsa”, ”konflikt”, ”kemiskt beroende” och ”våld”. Andra teman handlar om olika följder av problemen och förslag på sätt att hantera dem, såsom t ex ”känslor”, ”självkänsla”, ”försvar”, ”familjen” och ”respekt och val”.

Man ska kunna känna sig helt trygg när man träffas i gruppen. De barn och vuxna som deltar får alltså inte berätta för någon utomstående vilka som går i gruppen eller vad de sagt och gjort. Därför kommer barnens föräldrar eller lärare inte heller att få någon information kring innehållet i samtalen.

_________________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Här kan du läsa mer om Blåvinge-grupperna:

Information på kommunens hemsida:  http://www.simrishamn.se/sv/omsorg-stod-och-vard/stod-och-hjalp/barn-familj-och-ungdom/barngruppen-blavinge/

Informationsblad som vänder sig till vuxna (öppnas som pdf)   http://www.simrishamn.se/pagefiles/16811/A5_Bl%C3%A5vinge_vuxen.pdf

Informationsblad som vänder sig till barn (öppnas som pdf):  http://www.simrishamn.se/pagefiles/16811/A5_Bl%C3%A5vinge_barn.pdf

Här kan du se fler bilder från KAK-huset och delar av det material som man använder i Blåvinge-gruppen:

https://www.flickr.com/photos/wastes/sets/72157651547180838/

Barngruppen Blåvinge är baserat på ett utbildningsprogram av Jette Boberg. Hon har utgått från CAP-metoden och vidareutvecklat den (CAP står för Children Are People). Här kan du läsa lite mer om hennes metod och arbete:

http://www.sydsvenskan.se/malmo/effekterna-kan-synas-upp-till-medelaldern/

 

 

 

Sök jobb i skolkommun med livskvalitet på Österlen

Vill du arbeta med barn och ungdomar? I denna artikel kan du läsa om några av fördelarna med att arbeta i Simrishamns kommun:

skolkommun med livskvalitetKlicka på bilden så kan du läsa artikeln i större format. 

Kom till vackra Österlen och arbeta med oss

Att bo på Österlen är livskvalitet och att arbeta i kommunens skolor är utvecklande och inspirerande. Våra skolor är inte för stora och sammanhållningen är god.

Vi arbetar under mottot ”Hjärnan vill ha KUL – Kunskap, Utveckling, Lagarbete” och söker dig som är intresserad av att jobba utifrån denna målsättning inom förskola, fritids, grundskola, gymnasium, särskola, kulturpedagogisk verksamhet eller kostenheten.

Vill du veta mer?

På LinkedIn informerar vi om vad som händer inom våra verksamheter, om våra rekryteringsbehov och om våra lediga tjänster: ”Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun” (Du behöver ha ett konto på LinkedIn för att kunna se materialet.)

Vi välkomnar intresserade och duktiga pedagoger att när som helst kontakta oss, så att vi kan berätta mer om vad vi kan erbjuda dig och så att vi kan matcha dig mot våra behov – nu och i framtiden.

Ring 0414-819500 och tala med Gunilla Persson eller mejla gunilla.persson@simrishamn.se

Vi ser fram emot att komma i kontakt med Dig!