Ingela Ekdahl Johansson prisad för sitt arbete med barnlitteratur

grodan priset ingela ekdahl johansson
Ett nyinstiftat pris, Grodan-priset som skapats till minne av barnbokhandlaren Peggy Rydemalm, delades hösten 2014 ut till ”någon som i skolans värld spridit stor läsglädje och kunskap om litteratur”.

Marianne von Baumgarten-Lindberg (Barnens Bokhandel), Anders Hemming (Hemming & Baggfelt) och Karna Nyström (KPE) satt i juryn. De var också med på Grand vid utdelningen av priset på totalt 20 000 kr. Ingela Ekdahl Johansson fick 10 000 kronor att använda fritt för att få inspiration och nya idéer. Hennes elever fick dessutom ett klassbibliotek med böcker till ett värde av 10 000 kronor.

Marianne von Baumgarten-Lindberg (Barnens Bokhandel), Anders Hemming (Hemming & Baggfelt) och Karna Nyström (KPE) satt i juryn. De var också med på Grand vid utdelningen av priset på totalt 20 000 kr. Ingela Ekdahl Johansson fick 10 000 kronor att använda fritt för att få inspiration och nya idéer. Hennes elever fick dessutom ett klassbibliotek med böcker till ett värde av 10 000 kronor.

Priset bestod av totalt 20 000 kr och gick till:

 • Ingela Ekdahl Johansson, lärare vid Simrislundsskolan i Simrishamn, som fick 10 000 kr att använda för att få inspiration till fortsatt gott arbete med sina elevers läsande.
 • Ingela Ekdahl Johanssons elever i klass 2B på Simrislundsskolan, som fick ett klassbibliotek med utvalda böcker från Barnens Bokhandel och barnboksförlagen Alfabeta, Berghs, Hjelms och Opal till ett värde av ca 10 000 kronor.

juryns motivering Ingela Ekdahl Johansson

Motiveringen till priset kan du läsa här:

”Kultur, böcker och läsning har en självklar och lustfylld plats i Ingelas klassrum, ett rum som är både kreativt och strukturerat. Ingelas öppenhet, nyfikenhet och entusiastiska personlighet gör att hon gärna samarbetar med kulturaktörer i och utanför skolan och att hon förbereder både sig själv och sina elever väl inför aktiviteter. Hon äger dessutom en härlig förmåga att vidareutveckla och fördjupa sina impulser och tankar. Ingelas entusiasm speglas i eleverna och tillsammans skapar de ett fantasifullt klassrum.”

Ingela Ekdahl Johansson

Ingela Ekdahl Johansson tycker att läsningen av skönlitteraturen kan vara ett bra sätt att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära.

Ingela blev väldigt glad för priset. Hon säger att arbete med skönlitteratur i undervisningen ligger henne varmt om hjärtat och att Grodan-priset därför är det finaste pris hon kunde få. Med hjälp av skönlitteraturen kan hon väcka elevers nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans kan de ge sig ut på resor i böckernas värld.

Boköverlämningen firades med fest för Grodan

Klassen hade en grodfest i samband med överlämningen av böckerna. Här kommer lite bilder och ett filmklipp från festen:

Priset firades med tårta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Från Kulturpedagogiska enheten kom Karna Nyström och berättade för eleverna om hur hennes läslust väckts när hon var i deras ålder:

Eleverna fick välja fritt bland alla böcker …

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Böckerna hade valts ut så att de skulle kunna passa elever med vitt skilda intressen och erfarenheter. De var också valda så att de skulle ha olika svårighetsgrader.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alla elever hittade böcker som väckte deras intresse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sedan var det bara att börja läsa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nu har en hel Grodby vuxit fram

Karna Nyström hälsade på klassen igen sista veckan i november. Här berättar hon om sitt besök:

”Ingela Ekdahl Johansson berättade vilken skillnad det har gjort för elevernas läslust att få nya, fina böcker till klassrummet.

Grodbyn

Nu har en Grodby vuxit fram i klassrummet på ena väggen med affärer, fotbollsplan m m. Byn har fått bedårande invånare i form av grodor som barnen sytt själva med personlig design. I byn händer allt möjligt som barnen skapar och skriver berättelser kring.

image

image[1]

Så här två månader efter att eleverna fått böckerna är det alltså inte bara läsningen som fått sig en knuff framåt, utan även skrivandet och det egna skapandet. Ingela Ekdahl Johansson och barnen har tillvaratagit gåvan och utvecklat den på ett kreativt sätt!”

Bilderna från prisutdelningen är tagna av Charlotta Wasteson, bilderna och filmklippet från Grod-festen på Simrislundsskolan är tagna av Ingela Andersson och bilderna från Grodbyn är tagna av Karna Nyström.

__________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Motiverade elever på Fotbollsakademin

Vi har i de senaste inläggen här på bloggen skrivit en del om hur vi i Simrishamns kommun systematiskt arbetar med att skapa goda förutsättningar för utevistelse och fysisk aktivitet för våra elever. Här kan du t ex läsa om Simrishamns kommuns uteförskola Villut, våra grundskolors satsningar på rastaktiviteter, Österlenmodellen som innebär att elever får extra fysisk rörelse på schemat och om Österlens Naturskola, som ska bli en del i Simrishamns kommuns naturgaranti. Detta inlägg kommer att handla om hur fotbollsträningen skapar gemenskap och studiemotivation bland eleverna på Fotbollsakademin.

Fotbollsakademin för åk 7 till 9 på Korsavads skola

Sedan 2011 samarbetar Simrishamns kommun och Malmö FF kring Fotbollsakademin på Korsavadsskolan.

Sedan 2011 samarbetar Simrishamns kommun och Malmö FF kring Fotbollsakademin för åk 7-9 på Korsavadsskolan. Hösten 2014 inleddes dessutom ett samarbete för gymnasiet på Nova Academy.

Fotbollsakademin startades på Korsavadsskolan i samarbete mellan Simrishamns kommun och Malmö FF hösten 2011.

Den började med årskurs 7 och har nu till och med årskurs 9. I samarbete med MFF startade dessutom nu i höst (2014)  ett samhällsvetenskapligt program med fotbollsprofil på kommunens nya gymnasieskola Nova Academy.

Under de fyra år som har gått sedan starten har inriktningen hunnit bli populär. Av det totala antalet elever som började årskurs 7 i höst sökte ca 20-25 % till Fotbollsakademin.

Fotbollsträning på schemat

Eleverna på Fotbollsakademin börjar ofta skoldagarna med fysisk träning. Detta rimmar väl med aktuell forskning. När vi rör på oss så mycket att pulsen ökar, får vi inte bara mer muskler och starkare benstomme. Vi får dessutom bättre syreupptagningsförmåga och fler hjärnceller.

Därmed blir vi bättre på att …

 • koncentrera oss,
 • följa instruktioner,
 • bearbeta information,
 • lösa problem och
 • lära nytt.
Här tränar åk 7 tillsammans med Anders Olsson från MFF.

Här tränar åk 7 tillsammans med Anders Olsson från MFF.

I samband med att vi får upp pulsen ökar blodförsörjningen till hjärnan och vi blir en aning smartare. Eleverna på Fotbollsakademin får med andra ord en bra start på skoldagen. I linje med detta berättar flera elever och deras lärare att de tycker att eleverna på Fotbollsakademin blir allt mer alerta och bra på att fokusera ju längre de hunnit gå på utbildningen.

Gemenskap och ömsesidig respekt

Eleverna söker sig till Fotbollsakademin för att de är intresserade av att spela fotboll. Antalet sökande är fler än antalet platser och vid uttagningarna är det de mest motiverade eleverna som väljs ut. De som kommer in på Fotbollsakademin blir automatiskt representanter för MFF och får träningskläder med MFF:s emblem.

Eleverna på fotbollsakademin har roligt ihop och de spelar fotboll tillsammans nästan varje skoldag.

Eleverna på fotbollsakademin säger att de trivs och har roligt ihop. Den här bilden är tagen i samband med att åk 7 och 8 har fotbollsträning tillsammans.

Flera elever berättar att de roligt ihop och en bra sammanhållning i klassen. De menar att det beror på att de har ett starkt gemensamt intresse och att de i stort sett varje dag gör något tillsammans som de gillar – de tränar fotboll! Många spelar dessutom fotboll tillsammans i sina respektive fotbollsklubbar på fritiden.

Det faller sig naturligt att man inom gruppen måste ta hand om varandra. Som i alla andra lagsporter är man i fotbollsspelandet beroende av andra för att lyckas.

Julia Mellberg, Johanna Persson och Joel Nilsson i åk 9 på Fotbollsakademin, berättar att eleverna i klassen utvecklats jättemycket sedan de började 7:an, både speltekniskt och beteendemässigt. Man samarbetar bättre och stöttar varandra mer. Genom att komma in på Fotbollsakademin känner man sig utvald och man vill göra sitt bästa, både i klassrummet och på fotbollsplanen.

Julia Mellberg, Johanna Persson och Joel Nilsson i åk 9 på Fotbollsakademin, berättar att eleverna i klassen utvecklats jättemycket sedan de började åk 7, både speltekniskt och vad gäller beteende. De samarbetar bättre och stöttar varandra mer och de tänker mer på att de ska behandla andra som de själva vill bli behandlade. Genom att de kom in på Fotbollsakademin har de känt sig utvalda. I gengäld vill de göra sitt bästa, både i klassrummet och på fotbollsplanen.

Tränarna och de undervisande lärarna pratar mycket med eleverna om hur man ska vara mot varandra. Man strävar efter att skapa god moral, glädje, trygghet och sammanhållning i gruppen och man pratar särskilt mycket om hur hur viktigt det är …

 • att vara en bra lagkamrat både på och utanför fotbollsplanen,
 • att hjälpa och att våga ta hjälp av andra i skolarbetet och
 • att visa respekt – inte bara för sina tränare, utan även för sina övriga lärare och sina kamrater.
Tränare på Fotbollsakademin är Christian Carlsson och Joacim Velander. De är utvalda av MFF och Simrishamns kommun för att de är erfarna tränare som brinner för fotboll och har genomgått gedigen tränarutbildning. De är mentorer på Fotbollsakademin och undervisar även i vanliga skolämnen: Christian i Svenska och Joacim i Idrott och hälsa. Utöver detta får eleverna kontinuerligt besök av tränare direkt från MFF, såsom bland andra Anders Olsson och Janne Möller.

Tränare på Fotbollsakademin är Christian Carlsson och Joacim Velander. De är utvalda av MFF och Simrishamns kommun för att de är erfarna tränare som brinner för fotboll och har genomgått gedigen tränarutbildning. De är mentorer på Fotbollsakademin och undervisar även i vanliga skolämnen: Christian i Svenska och Joacim i Idrott och hälsa. Utöver detta får eleverna kontinuerligt besök av tränare direkt från MFF, såsom bland andra Anders Olsson och Janne Möller.

Tränarna, lärarna och MFF-spelarna används som förebilder. Det ställs krav på eleverna och förväntningarna är höga. Samtidigt är engagemanget stort från skolans och MFF:s sida: man vill tillsammans skapa goda förutsättningar för eleverna att lyckas.

Motivation

Flera elever och deras föräldrar berättar att fotbollsträningen gör att eleverna blir mer motiverade att gå i skolan och att de har fått lättare att komma upp på morgnarna sedan de börjat på Fotbollsakademin. Träningarna är kul och ger eleverna energi.

Max Modig och Tilde Johansson berättar att de tycker att det är roligt att gå på Fotbollsakademin och att man blir pigg av att träna.

Max Modig och Tilde Johansson berättar att de tycker att det är roligt att gå på Fotbollsakademin och att man blir pigg av träningarna. Gemenskapen inom gruppen är stor: ”Vi har ett starkt gemensamt intresse och många av oss spelar fotboll tillsammans även på fritiden.”

Grundtanken med Fotbollsakademin är att man inte ska ta bort något viktigt ur elevernas utbildning, utan att man ska lägga till något som eleverna tycker är roligt och som kan höja motivationen.

Fotbollsintresset tas tillvara även i andra ämnen och man lär sig fotboll även på ett teoretiskt plan. Till exempel har Joacim Velander gett eleverna i uppgift i ämnet Idrott och hälsa att diskutera vad man ska tänka på i samband med ”anfall” respektive ”försvar”.

Fotbollsintresset tas till vara och används som ett pedagogiskt verktyg i den vanliga undervisningen. Lärare som undervisar på Fotbollsakademin berättar att det kan innebära att man i ämnena svenska och engelska ibland väljer att läsa texter eller se filmer som anknyter till fotboll. Alla har till exempel läst Zlatans självbiografi och flera av eleverna såg nyss filmen Goal! med engelsk undertext.

Några andra exempel är att man i biologin kan studera kring hälsa, kost, energi, muskler och leder och hur hjärnan påverkas av olika typer av träning, i matematiken kan man mäta och jobba med olika skalor och beräkna sannolikheten att ett lag vinner en viss match och i hemkunskapen kan man titta på hur man kan äta näringsriktigt och bra utan att gräva djupa hål i plånboken.

Goda skolprestationer först

Fotbollsakademin vänder sig till de elever som vill satsa både på skolan och på fotbollen. Eleverna förväntas göra sitt bästa både i klassrummet och på fotbollsplanen.

Här har åk 8 engelska och tränar sig att översätta texter från engelska till svenska.

Här har åk 8 på Fotbollsakademin engelska och tränar sig att översätta engelska texter till svenska.

Skolämnena kommer i första hand. De elever som av någon anledning kommit efter i sina studier, ges chans att komma ifatt innan de deltar i träningen igen. Målsättningen är att alla elever på Fotbollsakademin ska klara intagningen till gymnasiets nationella program och ha minst betyget E i alla ämnen.

Eleverna lär sig ta ansvar för sin träning och hälsa

Eleverna lär sig fotbollsspel och friskvård även på ett teoretiskt plan. Till exempel studerar de anfalls- och försvarsteknik, träningslära och hur man kan förebygga skador. På idrotten och på fotbollsträningarna lär sig eleverna att träna på ett sätt som stärker musklerna och stabiliteten, så att risken för stukningar och sträckningar minskar och påfrestningarna blir mindre på knän och andra leder. När en elev får en skada blir de ordinerade vila och istället för träningarna får de får träffa en sjukgymnast tills de mår bra igen.

Man lägger stor vikt vid att eleverna ska skaffa sig goda och regelbundna vanor vad gäller mat och dryck. Varje läsår bjuds en näringsfysiolog in för att träffa eleverna. Eleverna får lära sig vad olika livsmedel innehåller och hur de ska få i sig de vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som de behöver. Bland annat pratar man mycket om vad och hur mycket eleverna behöver äta till frukost. På så vis kan eleverna växa normalt och orka med både skolarbetet och träningen.

Julia Mellberg i åk 9 på Fotbollsakademin visar här ett exempel på hur en bra frukost kan se ut. Hon har gjort en frukost som består av en smoothie och en skål med yoghurt och lite flingor. Clementinen tänker hon ta med sig till förmiddagens fotbollsträning.

Flera av eleverna på Fotbollsakademin säger att vad de äter till frukost påverkar hur de orkar med sin träning och sina studier. Jag bad Julia Mellberg att visa ett exempel på hur en bra frukost kan se ut. Några dagar senare skickade hon den här inspirerande bilden och berättade:

”Det är viktigt att äta en ordentlig frukost, så att man får i sig tillräckligt med energi och alla näringsämnen man behöver. Det är viktigt, både för oss som sportar mycket och för vanliga ungdomar. Jag har här gjort en frukost som består av en smoothie och en skål med yoghurt och lite flingor. I min smoothie har jag yoghurt, clementin, banan och havregryn.

Alla kan göra en smoothie. Den går snabbt att göra på morgonen, men man kan göra i ordning den på kvällen innan också. En frukt som man tar med sig till träningen gör allt mycket bättre. Jag tycker att man ska vara noga med vad man äter och se till att man får i sig rätt näring.”

________________

Charlotta Wasteson för Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn

Vill du veta mer?

Här kan du hitta fler bilder från Fotbollsakademin:

Här kan du läsa om Fotbollsakademin på Korsavad och Nova Sports på Nova Academy:

Grundläggande presentation av Fotbollsakademin på Korsavadsskolan i Simrishamn:

Mer detaljerad information om Fotbollsakademins kursupplägg, målsättning och träning och om samarbetet med MFF:

De kostråd som eleverna i Fotbollsakademin får:

Mer om MFF:s Fotbollsakademi:

En artikel från Ystads Allehanda om den senaste uttagningen till fotbollsklassen på Korsavad:

Information om Nova Sports på Simrishamns kommuns nya gymnasieskola Nova Academy:

Här kan du läsa om forskning kring hur barn och unga påverkas av fysisk aktivitet:

Här kan du läsa om en studie med ca 400 femteklassare som fick dubbelt så mycket idrott och nådde avsevärt bättre studieresultat än eleverna på de skolor som man jämförde med. Studien har gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg:

Information om kognitionsforskare Elin Lidmans föreläsning kring hur regelbunden fysisk aktivitet kan påverka en persons minne och inlärningsförmåga:

Om du har tillgång till Nationalencyklopedi Skola på Internet (det har alla elever som går i någon av Simrishamns kommuns skolor) kan du logga in och se filmklippet med Elin Lidmans föreläsning. Ca 25 min in i klippet berättar Elin om forskning kring sambandet mellan fysisk kondition och kognitiv förmåga:

Här finns Lidmans presentationsmaterial till föreläsningen:

Här har jag sammanfattat delar av föreläsningen:

Här skriver Alison Bruzek  (29 sept 2014 på NPR, National Public Radio i USA) om att mer aktiv lek inte bara leder till bättre fysisk hälsa utan också bättre tankeförmåga:

Här hittar du en översiktsartikel om sambandet mellan konditionsträning och kognitiv förmåga av Charles H. Hillman, Kirk I. Erickson och Arthur F. Kramer, ”Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition”, publicerad i Nature januari 2008, volym 9:

I Dagens nyheter från 2009-11-30 kan du läsa om en studie på 1.2 miljoner svenska män som mönstrat för militärtjänst vid 18 års ålder:

I samband med att Torkel Klingbergs nya bok Den lärande hjärnan (2011) gavs ut, skrev Astrid Johansson i Dagens Nyheter (2011-03-17) om Klingbergs forskningsresultat kring bland annat hur fysisk träning påverkar barns inlärningsförmåga:

Här skriver Karin Bojs om hur hjärnforskare vill ändra skolan för att barn och unga bland annat ska röra sig mer, Dagens Nyheter 2011-05-15:

På bloggen Psykologi för lärande kan du läsa om studier som pekar på sambandet mellan förbättrad kondition och förbättrade skolprestationer:

Här kan du ta del av en metastudie som visar hur vår kognitiva förmåga förbättras i samband med fysisk aktivitet:

På denna webbplats skapad av Ken Pope (filosofie doktor i psykologi), kan du hitta en sammanställning av forskning kring sambandet mellan kognition och fysisk respektive mental träning: