Borrby förskola har Grön flagg

gronflagg_rgbGrön flagg drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och är både ett verktyg och en certifiering. Mer än 2500 skolor och förskolor i Sverige är anslutna till Grön Flagg-nätverket. Grön Flagg bygger på ett handlingsinriktat arbete inom olika teman så som energi, klimat, konsumtion och vattenresurser.

För cirka 1 år sedan började Borrby förskola arbeta med Grön flagg.

Så här berättar Catrin Hjert på Borrby förskola om projektet.

”Tanken att arbeta med grön flagg väcktes av mig då jag jobbat med det på en annan förskola. Jag fick med mina kollegor på tåget och så påbörjade vi processen.

I starten ska förskolan miljöcertifieras. Vi fick redogöra för hur vi redan arbetade med miljöfrågor, hur vi sorterade, hur personal tog sig till jobbet osv.

Efter det fick vi sätta upp nya mål, hur kunde vi på Borrby förskola bli bättre?

Grön flagg arbetar utifrån olika teman. När första temats rapport är godkänd så får man sin flagga. Vi fick vår flagga i höstas.

Det temat vi arbetar utifrån nu är Närmiljö.

Barnen är navet i arbetet. Vi arbetar utifrån deras intressen och tankar. Just nu så inriktar vi oss på ekosystem och friluftsliv. Det innefattar allt från matlagning på vår gård till att vi följer processen med vad som händer löven då de bryts ner på hösten.

När vi arbetat klart med det nuvarande temat så skriver vi en rapport till Grön flagg. Efter den godkänts kan vi gå in på nästa tema och sätta upp nya mål tillsammans med barnen.”

För att läsa mer om grön flagg gå in på deras hemsida

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-forskolan-gron-flagg

logo

Förstelärartjänsterna är nu tillsatta i Simrishamns kommun (2013)

Försteläraren har en tydlig koppling till den direkta undervisningen och de särskilda arbetsuppgifterna som tillkommer för att på bästa sätt främja elevers lärande. Det kan röra sig om att utveckla didaktiken och kollegornas arbetssätt i klassrummet. De konkreta arbetsuppgifterna för en förstelärare kommer att variera beroende på det lokala behovet men kommer att på olika sätt fungera som ett direkt nära stöd till de pedagoger som varje dag möter eleverna. På så sätt fungerar försteläraren som ett utvecklande nav i lärarlaget.

Förstelärarens arbetsuppgifter handlar om:                                                    

  • Att arbeta elevnära i syfte att utveckla undervisningen med målet att öka måluppfyllelsen
  • Att handleda och coacha andra lärare för att få maximal utväxling av varje pedagog och elev.
  • Att skapa pedagogiska mötesplatser
  • Att stödja blivande kollegor genom handledning under den verksamhetsförlagda underviningen (vfu) samt under introduktionsåret.
  • Att ta fram stödverktyg och läromedel för undervisning.
  • Att studera kollegornas undervisning med ett vetenskapligt förhållningssätt och vara involverad i forskning inom områden som är relevanta för skolans verksamhet.
  • Att ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik samt ämnesövergripande arbete

Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns kommun har tillsatt fem förstelärare. De är anställda från september 2013 och läsåret ut (t om juni 2014) med möjlighet till förlängning.

förstelärare2

De fem tjänsterna har tilldelats:

Gunilla Sjöholm – Skolområde Korsavad

Anki Lindström – kommunövergripande för slöjd

Madeleine Jeppsson Liwell – Skolområde Nord

Ola Olsson – Skolområde Korsavad

Marika Björk Carlgren – Skolområde Simrislund

De nationella riktlinjerna för en förstelärare är:

  • Legitimerad lärare
  • Kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
  • Har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för at utveckla undervisningen.

Regeringen har lagt ett nationellt förslag på 17 000 nya karriärtjänster för 2014.

Information om Simrishamns kommuns tilldelning och därmed ny möjlighet att söka tjänst, kommer under våren 2014.