Barn- och utbildningsförvaltningen, Migrationsverket och de asylsökande som nu kommer till Östra Hoby, Borrby och Hammenhög

Barn- och utbildningsförvaltningen får just nu många frågor kring de asylsökande som under de kommande veckorna kommer att komma till Östra Hoby, Borrby och Hammenhög, och som Ystads Allehanda skrev om den 6 september (cirka 40 personer, vuxna såväl som barn).

Simrishmans kommun har inget avtal med Migrationsverket kring att asylsökande skall komma till Simrishmans kommun, utan detta avgörs helt och hållet av de avtal kring tillfälligt boende som Migrationsverket sluter i olika kommuner med olika hyresvärdar, husägare och andra. Varken Barn- och utbildningsförvaltningen eller kommunen i övrigt är alltså direkt inblandade i placerandet av eller boendet för de asylsökande i kommunen.

Kommunen hjälper dock till på det sättet att Barn- och utbildningsförvaltningen tar hand om barnens skolgång under den tid som de är tillfälligt boende i kommunen, d v s medan familjernas asylansökningar prövas. När det gäller människor från Syrien, som ju nu beviljas uppehållstillstånd direkt enligt beslut härom veckan av Migrationsverket, så fungerar det på samma sätt. Barnen går i skola här tills familjerna får en kommunplacering, d v s tills Migrationsverket bestämmer i vilken kommun i Sverige som de permanent skall erbjudas att bo i (ofta beroende på var det finns lediga lägenheter).

De asylsökande får av Migrationsverket 61 kr per dag för vuxna och 37 kr per dag för barn. Detta bidrag är för mat, kläder och annat till hushållet.

Barn- och utbildningsnämnden får på årsbasis – i efterskott och kvartalsvis – av Migrationsverket en ersättning på mellan 30 000 kr och 60 000 kr beroende på barnets ålder och behov. Denna ersättning skall täcka kostnaderna för undervisning, tolkhjälp, och individuell kartläggning av barnets behov och kunskaper.

De personer som nu kommer till Simrishamns kommun står alltså helt under Migrationsverkets ansvar, förutom när det gäller skolgången som vi hjälper till med i kommunen.

Vid sidan av detta har Simrishamns kommun avtal med staten om att varje år ta emot 20 ensamkommande barn och 25 kommunplacerade flyktingar (flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd och placerats – fått ett permanent boende – i Simrishamns kommun).

Men avtalen kring kommunplacerad och ensamkommande skall alltså inte blandas ihop med de asylsökande som nu i Migrationsverkets regi och på temporär basis placeras i Östra Hoby, Borrby och Hammenhög.