Barngruppen Blåvinge stöttar barn som har det jobbigt hemma

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn på 7-12 år och det har skapats i samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Bengts andra blåvinge

Vad är barngruppen Blåvinge?

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 7-12 år vars familj har eller har haft en känslomässig sjukdom (kemiskt beroende, psykisk ohälsa, våld) eller lever/har levt i en familj med konfliktfyllda separationer. Det är vanligt att barn i dessa familjer tror att de är ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen.

Vad kan Blåvinge ge barnet?

Genom att delta i en Blåvinge barngrupp får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor i förhållande till det som sker i det dagliga livet, bli medvetna om sig själva och sina behov, dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn och avlastas från skuld.

När och hur träffas man?

Blåvingegruppen träffas på KAK-huset en gång i veckan tjugo gånger. Varje träff är 2 timmar och då hinner vi också fika. På träffarna lär barnen sig att se sina egna känslor och behov, lösa konflikter, hantera motgångar, klara situationer med grupptryck så att man kan säga nej till alkohol, droger och kriminalitet och istället göra bra och hälsosamma val.

Vad gör man när man träffas?

Under varje gruppträff utgår vi ifrån ett särskilt tema. De teman som vi tar upp under en termin är känslor, risker och val, självkänsla, känslomässiga sjukdomar och familjen, försvar. När vi arbetar med dessa olika teman gör vi övningar där vi använder samtal, lek och rollspel. Vi ritar, läser sagor och så tränar vi på att slappna av. När barnen får mer kunskap om sig själva och sin omvärld ger det en bättre självkänsla som ofta påverkar hela familjen positivt.

Varför behövs Blåvinge gruppen?

Alla familjer har regler, men i familjer med en känslomässig sjukdom är reglerna ofta outtalade och kan variera från dag till dag beroende på hur föräldern mår. Barnen utvecklar olika anpassningsmönster och roller för att överleva och undvika för mycket smärta. Detta är ett omedvetet försök från barnens sida att upprätthålla balansen i familjen. Det sker på bekostnad av barnets egen utveckling.

Hur påverkas barnen i en familj med problem?

I en familj där det förekommer kemiskt beroende, våld eller psykiska problem är det vanligt att man förnekar och bortförklarar det verkliga problemet. Detta gör att barnet får svårt att skilja på fantasi och verklighet och kanske börjar ljuga. Barn i dessa familjer är vana vid att tillvaron är oförutsägbar och att löften ofta sviks. Detta kan i förlängningen skapa stora svårigheter att etablera relationer baserade på tillit och vänskap, både som barn och vuxen.

Föräldrarnas problem tar så mycket plats att barnens känslor kommer i skymundan. Barnen blir ofta bättre på att tolka sina föräldrars känslor än sina egna. En följd av detta kan vara att barnen döljer sina känslor, har svårt att uttrycka känslor, sätter på sig masker och utvecklar för starka försvar.

”Kring varje människa med en känslomässig sjukdom finns det 4-5 människor som på ett eller annat sätt påverkas.”

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Barngruppen Blåvinge!
Du kan skicka e-post till annika.lindh@simrishamn.se eller karin.andersson@simrishamn.se

Gruppledare - Blåvinge

Gruppledare:
Annica Lindh, och Karin Andersson


 Gruppledarna är utbildade enligt den s.k. CAP-metoden, ett pedagogiskt program för att arbeta med barn i grupp.

Före gruppstart träffar alltid gruppledarna barnen och deras familjer enskilt och kan då ge mer information om vad programmet innehåller.

Barngruppsledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

En tanke på “Barngruppen Blåvinge stöttar barn som har det jobbigt hemma

  1. Pingback: Simrishamns kommun ligger i framkant i arbetet med FN:s Barnkonvention | Barn- och utbildning Simrishamn

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s