Invigning av Vill ut 9/2 2013

En strålande vinterdag i februari hade uteförskolan Vill ut sin invigning.

 bild1   
Barn och personal hälsade alla välkomna men sång och ramsor.

bild2
Chris Hansen-Sonestam höll invigningstal och Gustav
Esbjörnsson klippte bandet.

bild3
Uppskattad presentlåda.

bild4
Kö för att komma in i stugan.

bild5 bild6
Mr Flux trixande, trollade och lockade fram många skratt.

bild7
Cupcakes och rulltårta till fika – utomhus såklart!

bild8
Vaktmästaren kom och visade brandbilen.

bild9
De som arbetat med att starta Vill ut vill rikta ett stort
tack till alla barn, föräldrar, personal och andra som
närvarade vid invigningen liksom till er som på något
sätt bidragit till att förverkliga visionen om en uteförskola
i Simrishamns kommun.

Maria Ohlsson, utvecklingledare förskoleområde Nord
Kerstin Sjölin, förskoleschef i förskoleområde Nord
Chris Hansen-Sonestam f.d. områdeschef i skolområde Centrum