Inspiration från Lysekil

Vi var några från förvaltningen som tillsammans med representanter från Marint Centrum var på besök i Lysekil i förra veckan för att titta på Campus Väst – Lysekils utbildningscentrum. Här går 1100 elever, ungdomar och vuxna, och läser allt från marinbiologiska specialutbildningar till vanliga yrkes- och högskoleförberedande program.IMG_0163

Lysekil är en kommun som på många sätt påminner om Simrishamn. Det bor 16 000 människor i kommunen (19 000 i Simrishamn) och man har en relativt stor turistnäring. Orten ligger drygt 10 mil från närmaste storstad, Göteborg (jmf Malmö). På lite närmare håll finns en medelstor stad, Uddevalla, på ungefär samma avstånd som Ystad från Simrishamn.

Men den kanske allra största likheten är närheten till havet och de olika marina näringarna som präglar orterna. I Lysekil har man också utnyttjat detta genom att inkorporera havet och de marina näringarna i skolan.

För cirka 10 år sedan deklarerade politikerna i Lysekil att skola och utbildning är av strategiskt intresse för orten och därmed viktiga för Lysekils långsiktiga utveckling. Därför byggde och placerade man sitt nya utbildningscentrum – Campus Väst – vid hamnen i centrala Lysekil. Tanken var och är att Campus Väst skall bidra till en allmän kompetenshöjning på orten, locka till sig människor och skapa andra aktiviteter runt utbildningarna. Idag har man också vidgat verksamheten och erbjuder även uppdragsutbildningar till företagen.

Man har också sökt och fått sig tilldelade en nationell spetsutbildning i marinbiologi på gymnasiet (högskoleförberedande) samt ett naturbruksprogram inriktat mot det marina (yrkesprogram).

Ett av syftena med vårt besök i Lysekil och med deras tidigare besök i Simrishamn är att se om det finns möjligheter till samarbete runt de marinbiologiska utbildningarna. Kanske det finns möjlighet att driva liknande eller kompletterande program i Simrishamn – program som i så fall skulle ha riksintag. Marint Centrum skulle i så fall ha en central och viktig roll i utvecklingen av dessa.

En mindre arbetsgrupp med representanter från Göteborgs universitet, Marint Centrum, Region Skåne och utbildningsförvaltningarna i Lysekil och Simrishamn kommer nu att arbeta vidare för att kartlägga vilka möjligheter som finns till vidgat samarbete och vilka möjligheter som finns att erbjuda liknande utbildningar i Simrishamn. Skulle man finna att så är fallet så kommer idéerna att presenteras för politikerna i Simrishamn.

Rapport från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde (23 januari 2013)

Hammenhögs friskoleförening och Stiftelsen Skillinge fria skola hade inkommit med en begäran vardera till Barn- och utbildningsnämnden (BUN) om att BUN skulle fatta beslut med innebörden att kommunen avsäger sig huvudmannaskapet för skolorna i Hammenhög respektive Skillinge om de två intressenterna beviljas tillstånd av Skolinspektionen att driva friskola.

BUN beslutade med en majoritet, 8-3, att hörsamma de två friskoleintressenternas begäran. För ett bifall röstade Centern, Moderaterna, Österlenpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. Mot ett bifall röstade Socialdemokraterna.

Så här formulerade sig BUN (i två olika men likalydande beslut): Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på ansökan om godkännande för att driva fristående grundskola. Om Hammenhögs friskoleförening/respektive Stiftelsen Skillinge fria skola ges godkännande från Skolinspektionen att som huvudman driva en fristående skola i Hammenhög/respektive Skillinge, så avstår Barn- och utbildningsnämnden från att vara huvudman från och med hösten 2014 i enlighet med begäran…

Besluten innebär att de två friskoleintressenterna nu kan gå till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att sluta hyresavtal på de två skolbyggnaderna – avtal som är nödvändiga för att deras ansökningar skall kunna behandlas av Skolinspektionen, och avtal som kommer att träda ikraft om deras ansökningar beviljas.

Ansökningarna om att få driva friskola måste vara Skolinspektionen tillhanda senast den 31/1. Besked om de beviljas tillstånd kommer sedan att ges någon gång under den kommande hösten.

Det rådde också delade meningar bland politikerna om BUN har mandat att fatta beslut om i vilka byggnader skolundervisning skall bedrivas. Socialdemokraterna menade att ett sådant beslut måste fattas i Kommunfullmäktige, medan övriga partier menade att BUN äger rätt att besluta i skolbyggnadsfrågan.

BUN:s sammanträde var ett extrainkallat möte för att hantera de två friskole-begärandena som hade inkommit. Därför var där denna gången inga andra punkter på agendan annat än några informationsärenden från förvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens nästa möte är den 20 februari.

Fotbollsakademin på Korsavadsskolan – dags för nytt intag! (2013)

mff1

Sedan hösten 2011 kan blivande åk 7-elever välja om de vill gå i en fotbollsklass på Korsavadsskolan i Simrishamn.

Fotbollsakademin är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Simrishamns kommun och Malmö FF som ger eleverna möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare samtidigt som man ökar sina möjligheter att nå bättre studieresultat. Fotbollen ökar motivationen att också nå goda resultat i de teoretiska ämnena!

Tanken med akademin är alltså att ge talangfulla ungdomar ökade möjligheter att klara skolan och samtidigt satsa på sin idrott. Fotbollsakademins elever får dagligen specialiserad fotbollsträning som en del av skoldagen. Fotbollen används också som ett pedagogiskt hjälpmedel i den ordinarie undervisningen.

Fotbollsakademins viktigaste mål är att alla elever ska klara antagningen till gymnasiets nationella program!

Information om fotbollsakademin kommer att lämnas vid ett möte som äger rum den 29/1 kl:18.00 i matsalen på Korsavadsskolan. Under mötet träffar ni Pia Svensson, rektor för åk 7-9, representanter för MFF:s fotbollsakademi, Jan Olov Kindvall och Hans Zielinski samt Christian Carlsson, tränare och svensklärare för våra fotbollselever.

För mer information kontakta rektor Pia Svensson 0709 81 95 87

Välkomna!

Mer information om Akademin finns här

Ekologisk mat och inbjudan att delta i seminarium

Simrishamns kommun deltar som en av åtta kommuner i projektet Ekoledarskap för grön framgång. Projektet, som delfinansieras av Jordbruksverket och drivs av Hushållningssällskapet Väst, har som syfte att ge stöd till kommunen när det gäller att öka andelen ekologisk mat i skolan.

Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om, samt motivationen och engagemanget för, hållbar utveckling och ekologisk mat. En viktig del av projektet handlar om att ta fram en strategi för hur andelen ekologiska livsmedel kan öka och hur detta kan genomföras i skolorna i kommunen.

Intresserade Simrishmansbor inbjuds till till att delta i ett dialogseminarium!

Seminariet leds av Anna Jirmark, som arbetar som konsult, bland annat åt Jordbruksverket. Följande teman kommer att tas upp: Varför ska vi välja ekologisk mat? Den ekologiska matens koppling till en hållbar utveckling. Matens koppling till klimatet. Matens koppling till övergödningen i Östersjön. Hur kan Simrishamn gå vidare för att öka andelen ekologiska livsmedel?

Torsdagen den 10 jan. kl. 16.00 – 20.00 (vi bjuder på fika)

Plats: Marint Centrum

Obs! först till kvarn (begränsat antal platser)

Välkommen!

Anmälan till lena.roos@simrishamn.se