Facebook på Hammenhögs förskola.

Personalen på förskolan i Hammenhög saknade ett redskap för att snabbt och lätt nå ut med information till föräldrar och vårdnadshavare. Första tanken var att upprätta en blogg om verksamheten, men till slut föll valet på en facebooksida som enbart skulle vara tillgänglig för föräldrar, vårdnadshavare och pedagoger på förskolan.

Anna Klang, en av initiativtagarna och pedagog på förskolan, svarar så här på några frågor.

hammenhögs fsk

Vad använder ni facebookgruppen till och vilken information lägger ni ut?

– Tanken med facebookgruppen är att dokumentera verksamheten och inte det enskilda barnet. Genom att spegla verksamheten snabbt och på ett lättillgängligt sätt så får föräldrar en inblick i den dagliga och pedagogiska verksamheten.

– Vi lägger ut foto, filmer, påminnelser och dokument som t ex anteckningar från föräldramöte. Vi vill också använda det som ett verktyg för att ställa frågor till föräldrar som känns aktuella för verksamheten, för att skapa en delaktighet och ett föräldrainflytande.

– En annan slags information som vi har lagt ut är en efterlysning på en borttappad snuttefilt!

Hur har det mottagits av föräldrarna?

– Vi har fått positiv respons av de föräldrar som är aktiva i facebookguppen. Vi vill att vår dokumentation av verksamheten ska följa med barnen till hemmet som en pedagogisk dokumentation. Många föräldrar menar att de tittar på facebookbilderna och filmerna hemma tillsammans med barnen och skapar därmed andra lärandetillfällen, t ex språkutveckling.

Vilken typ av frågor och kommentarer får ni från föräldrarna i gruppen?

– Frågor som vi får av föräldrar kan t ex röra sig om möten eller andra tillställningar; vilken tid, vilka får följa med osv.

– Kommentarerna är alltid positiva. Genom vårt s k ”facebook-kontrakt” har föräldrarna skrivit på att man, enligt vårt värdegrundsuppdrag, inte får utsätta ett barn för kränkande behandling. Om så är fallet så plockas kommentaren bort och personen blir avstängd från gruppen.

Är detta något ni kommer att fortsätta med framöver?

– Ja, vi kommer att fortsätta med facebookgruppen så länge som det finns intresse från alla parter: föräldrar, vårdnadshavare och pedagoger.

”Vill ut” förskola – nu startas uteförskola i Simrishamn!

Christianiacyklarna rymmer sex barn vardera.

Christianiacyklarna rymmer sex barn vardera.

Simrishamns kommun kommer nu att kunna erbjuda uteförskola, från och med januari 2013. Förskolan går under namnet Vill ut och åldersinriktningen är 3-5 år.

Verksamheten kommer alltså att bedrivas utomhus, men vid extremväder finns SAIF-stugan i Lilleskog att tillgå. Stugan ligger i skogen vid norra koloniområdet i Simrishamn, i direkt närhet till härlig naturmiljö som strand och hav. Med hjälp av Christianiacyklar tar sig barngruppen lätt iväg på små utflykter.

Barngruppen består i dagsläget av 18 barn och 4 pedagoger. Idag måndagen den 17 december har Vill ut förskola öppet hus, 16:00-17:30. Då finns möjlighet att se hur stugan ser ut samt träffa de pedagoger som arbetar i gruppen. Adressen är SAIF:s klubbstuga i Åbackarna, Iskällarbacken, 272 34 Simrishamn. För närvarande finns inga lediga platser till utegruppen men det går bra att ställa sig i kö vid intresse.

Vi hoppas att uteförskolan skall bli till glädje för barnen och är tacksamma för det fina engagemang för detta som tagits hos personalen på förskolan.

Helt nytt teoretiskt gymnasium i Simrishamn hösten 2014!

Barn- och utbildningsnämnden fattade i går i full enighet beslut om startskottet för arbetet med en helt ny och centralt placerad gymnasieskola i Simrishamn, med enbart teoretiska program – och med start höstterminen 2014!

En viktig ingrediens i satsningarna blir att Kulturpedagogiska enheten (KPE), innefattande kulturskola och kulturgarantin, också flyttar in centralt i Simrishamn, i Valfisken (i samma byggnad som biblioteket ligger i), för att möjliggöra en symbios mellan gymnasiet och KPE.

Gymnasiets centrala placering gör att det hamnar i närheten av biblioteket, Marint centrum och Grand (för föreställningar och film) – och alla dessa blir viktiga komponenter för kvalitén och för aktiviteterna i den nya skolan. Närheten till buss- och tågförbindelser gör också att det blir lätt att ta sig till och från skolan. Likaså blir det nära till caféer och affärer.

Barn- och utbildningsförvaltningen som idag har kontor på Valfisken föreslås i så fall att flytta till lokaler på Österlengymnasiet för att lämna plats åt KPE.

De för kommunen så viktiga yrkesförberedande- och lärlingsprogrammen kommer att fortsättningsvis bedrivas och vidareutvecklas vid Österlengymnasiet. Och de fortsätter att vara en mycket viktig del i kommunens utbildningar.

Startskottet för arbetet med det nya teoretiska gymnasiet har alltså nu tagits av nämnden och en projektgrupp kommer inom kort att formas under ledning av Andreas Liljeglimt och Torgny Sonestam.

Andreas Liljeglimt är idag lärare på Österlengymnasiet. Han är vinnare av Emerichpriset 2011 och uppmärksammades i lördagens Ystads Allehanda för sin framgångsrika lärargärning och för sitt sätt att inspirera eleverna. Han får alltså i uppgift att leda och utveckla mot det nya gymnasiet tillsammans med Torgny Sonestam, och tillsammans med elever och andra intressenter.

Under våren kommer lokalerna, liksom programmen, karaktären och inriktningen på det nya gymnasiet att närmare presenteras.

Söker man till ett teoretiskt program på ÖG till hösten (2013) kommer man att kunna söka in till det nya gymnasiet i årskurs två.

Nu blir det naturskola vid Stenshuvud

Norra delen av Stenshuvud

Bild tagen vid Stenshuvuds nordvästra brant. Här ska enligt sägnerna finnas ingången till Jätten Stens boning i berget. Bild tagen av Charlotta Wasteson.

Barn- och utbildningsnämnden fattade idag ett enhälligt beslut om att Simrishamns kommun skall ha en naturskola. Den kommer att ligga i Kivik, strax intill Stenshuvuds nationalpark, och planeras att öppna till hösten 2013. Detta innebär att Simrishamns skolor – alla elever i alla åldrar – kommer att få tillgång till en unik plats för natur- och miljöstudier.

Byggnaden kommer att inrymma en konferens- och undervisningsdel samt utrymme för övernattning.   Naturskolan kommer tillsammans med Äpplets hus, Marint centrum, Föreningen Sea-U, Naturum, samt trädgårdsodlingar  i närheten att bilda en unik miljö och helhet för att skapa intresseväckande natur- och utomhuspedagogik.

Bild på barn som letar liv i Östersjön med hjälp av håvar tagen av Sven Weitner

Här ser ni några av Simrishamns förskolebarn när de letar liv i Östersjön med hjälp av håvar. Bilden är tagen av Sven Weitner.

Redan idag finns ett utomhusklassrum och en plantskola anlagda invid naturskolan. Det finns också en restaurang i nära anslutning, där skolluncher kan serveras eller hämtas.

Naturskolan är ett samarbete mellan Simrishamns kommun och Kiviks musteri. Barn- och utbildningsförvaltningen hoppas att naturskolan kommer att ytterligare berika innehållet i pedagogiken på kommunens skolor och öka möjligheterna att verklighetsanknyta undervisningen i de naturorienterande ämnena.

Simrishamns kommun är redan känd för sitt rika utbud och sin höga kvalitet inom kultur, och för den kulturgaranti som ges till alla elever i skolan. Nu kommer kommunen även att kunna erbjuda en unik naturgaranti till alla sina elever!

Uppdatering 9 maj 2014:

naturskola i kivik

Drömmar kan ta tid att förverkliga, men skam den som ger sig. Nu är projektet äntligen i hamn och alla kontrakt underskrivna. I Ystads Allehanda från den 9 maj kan du läsa mer:  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article2153671/Naturskolan-i-Kivik-kom-antligen-i-hamn.html